Inkluderingsverktyget – politisk kommunikation

Miljöproblem kan inte alltid vara i fokus

Fältbiologerna ska anpassa vårt politiska arbete och våra interna samtal, både vad gäller konkreta krav och retoriska ordval, efter utsatta medmänniskors verklighet. Vi ska vara medvetna om att miljöproblem inte alltid är de största och mest akuta hoten mot alla (t.ex. när personer utsätts för dödligt polisvåld eller hotas av livsfarliga tvångsdeportationer till krig).

 

Fokus på miljörättvisa

Våra miljökrav ska fokusera på miljörättvisa och en rättvis omställning av det ekonomiska systemet, istället för att t.ex. skuldbelägga arbetare inom fossilindustrin (som kanske inte har annat val för sin försörjning) eller låginkomsttagare (som ibland inte kan handla miljövänligt). För att möjliggöra rimlig försörjning och tryggade grundbehov åt alla ska hela ekonomin förändras.

 

Vi ska prata om hur miljöproblemen slår hårdast mot de grupper som redan är förtryckta och mest utsatta. Samtidigt är det viktigt att inte framställa utsatta grupper som passiva “offer” som majoritetssamhället ska ensidigt hjälpa; istället ska utsatta grupper ges makt och resurser att föra sina egen talan, exempelvis genom välfungerande och inlyssnande solidariska samarbeten mellan Fältbiologerna och andra organisationer.

 

Ta ställning mot förtryck

För att lösa miljöproblemen och bygga en bred, solidarisk miljörörelse behöver vi ta ställning mot rasism, patriarkat och olika sorters förtryck – både på principiell nivå och vid konkreta händelser. Det gör miljöproblemen till en kamp som berör många fler, om vi visar hur allt hänger ihop och att vi är mot all sorters förtryck.

hexagon icon

Övning

chevron icon chevron icon

Reflektera kring frågorna nedan – gärna var för sig och sen i större grupp.

 

  • Vilka nås av vår kommunikation?

 

  • Vilka kanaler väljer vi?

 

  • Hur kan kommunikationen motverka normer och stereotyper om vem som kan vara medlem?

Utvärdering

Glöm inte att göra en utvärdering efteråt och följa upp hur allting gick. Följde vi rutinerna? Fanns det några brister? Vad kan vi bli bättre på till nästa gång?

 

Vid större riksaktiviteter bör alltid en uppföljande enkät kommuniceras ut till deltagarna, som bl.a. undersöker deras upplevelse av inkludering/exkludering och se till att det lämnas över ordentligt om det är en ny grupp som ska ta över.

Inkluderingsverktyget

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – Checklista vid aktiviteter

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – språk i tal och text

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – bild och formgivning

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – politisk kommunikation

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – inkluderande kommunikation

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – gör en kulturkarta!