Inkluderingsverktyget – Checklista vid aktiviteter

Alla ska känna sig trygga

Aktiviteter är alla slags sammanhang där vi träffas, antingen fysiskt eller digitalt. Det kan till exempel vara möten, träffar, läger, föreläsningar och samtal, utställningar eller kalas. Det är alltså genom aktiviteter som den allra största delen av vår verksamhet bedrivs. Här hittar du verktyg för att jobba med inkludering!

hexagon icon

Checklista för innehåll och förberedelser

chevron icon chevron icon
 • Vi har bjudit in olika typer av personer som framträder (till exempel
  workshop-hållare, föreläsare, talare, debattörer, moderatorer eller artister).

 

 • Vi har kollat i en multireligiös kalender (som den här) för att försöka undvika
  att lägga en aktivitet på någons högtid.

 

 • Det är gratis att delta (eller så billigt som möjligt) för att alla oavsett ekonomi
  ska kunna vara med.

 

 • Vi har tänkt på hur det ska bli enkelt och tryggt för alla som vill att få komma till tals och ställa frågor under till exempel ett möte, en workshop eller ett samtal.

 

 • Aktiviteten har pauser så att en kan gå på toaletten och behålla
  koncentrationen.

 

 • Vi har bett föreläsare och workshop-hållare om att tala i mikrofon, att beskriva bilder och läsa upp texter när en presentation visas. De får gärna mejla över presentationen innan så att deltagarna kan hänga med i den via egen mobil, surfplatta eller dator.

 

 • Vi erbjuder tolkning eller språkstöd till de av oss som behöver.

 

 • Vi frågar efter andra särskilda behov, till exempel ledsagning, fadder eller
  annat, för att kunna erbjuda det till de av oss som behöver.

 

 • Vi samlar in allergier och matpreferenser i förväg och ser till att all mat är vegansk anpassad efter deltagarnas behov samt att aktiviteten alltid är fri från nötter, parfym och andra starka dofter.

 

 • Vi har tagit fram en inbjudan med vägbeskrivning, kontaktperson och tydliga ramar för att skapa trygghet och förebygga stress.

 

 • Vi har tagit fram tydlig information och instruktioner för eventuella resor, samåkning och övernattning och om deltagarna behöver ha med sig något.

 

 • Vi har gjort en plan för utvärdering om vi vill att en sån ska göras under aktiviteten – till exempel när vi ska dela ut en enkät (fysiskt/digitalt) och hur alla ska få hjälp att fylla i.

 

 • Vi har tagit hjälp av andra verksamheter för att nå underrepresenterade målgrupper som vi vill ha med men som vi inte är så bra på att nå.

 

hexagon icon

Checklista för lokaler och utrustning

chevron icon chevron icon
 • Vi har reflekterat över vilka målgrupper (och inte) som känner sig hemma i den lokal och stadsdel där vi planerar att hålla aktiviteten.

 

 • Vi har valt så tillgängliga lokaler som möjligt och tittat så att det finns till exempel hiss, tillgängliga toaletter, ramper samt platser för de av oss som är i behov av det. Vi har informerat om tillgängligheten i inbjudan så att alla känner till förutsättningarna i förväg.

 

 • Det är enkelt att hitta och ta sig till lokalen med kollektivtrafik och färdtjänst.

 

 • Det finns hörselteknisk utrustning och bärbara mikrofoner eller beredskap för att låna sån utrustning.

 

 • Vi använder bara svarta pennor på whiteboard-tavlor och blädderblock så att alla kan se.

 

 • Det finns toaletter som passar alla oavsett könsidentitet. Vi gör egna neutrala skyltar om det inte finns.

 

 • Vid övernattning finns det sovplatser för alla oavsett funktionalitet, könsidentitet eller annat.
hexagon icon

Checklista för välkomnande

chevron icon chevron icon
 • Vi möter alla deltagare vid ingången och följer dem in i lokalen/till platsen.

 

 • Vi tar särskilt hand om nya så att den som är ny vet vad som förväntas.

 

 • På läger och stora evenemang har vi incheckning och utcheckning varje dag så att vi vet vilka som är på plats och har koll om något händer.

 

 • Deltagarna får tydlig information om vad mat och dryck innehåller samt att det finns alternativ.

 

 • Vi går igenom säkerheten med alla och påminner om brandsäkerhet, utrymningsvägar, toaletter, första hjälpen-kit och vad en ska göra om det sker en olycka. Vi påminner om vem som är kontaktperson om en har frågor, behöver hjälp eller inte känner sig trygg.

 

 • Vi delar ut faddrar till de av oss som vill ha det. Faddrar har ansvar att hjälpa och välkomna lite extra, så att alla medlemmar – inklusive nya – känner sig inkluderade socialt och har någon att ställa frågor till.

 

 • Vi har särskilda personer som är extra uppmärksamma på hur alla mår och ser till att ingen känner sig ensam.

 

 • Vi som är arrangörer säkerställer att tillgodose deltagarnas behov när det gäller indelningar i grupper (t.ex. att en tjej endast vill sova med tjejer).

 

 • Vi hjälper deltagare att frivilligt dela in sig i t.ex. matlag och tältlag så att ingen blir utanför eller osäker (när sådant är relevant).

 

 • Vi bemöter nya medlemmar utifrån deras egna villkor och förutsättningar, med genuin nyfikenhet för deras egna önskemål och intressen. Vi förväntar oss inte att nya medlemmar ska ta på sig uppgifter som kan kännas betungande, men välkomnar varmt hjälpen om en medlem erbjuder sig.

Utvärdering

Glöm inte att göra en utvärdering efteråt och följa upp hur allting gick. Följde vi rutinerna? Fanns det några brister? Vad kan vi bli bättre på till nästa gång?

 

Vid större riksaktiviteter bör alltid en uppföljande enkät kommuniceras ut till deltagarna, som bl.a. undersöker deras upplevelse av inkludering/exkludering och se till att det lämnas över ordentligt om det är en ny grupp som ska ta över.

INKLUDERINGSVERKTYGET

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – Checklista vid aktiviteter

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – språk i tal och text

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – bild och formgivning