Fältbiolgoer som paddlar kanot

Hav

Vad vi tycker om hav

Livet uppstod i havet och en stor del av jordens biologiska mångfald återfinns kring och under vattnet. Allt liv är beroende av vatten för sin överlevnad. Haven påverkas av en mängd föroreningar från mänsklig verksamhet vilket sätter stor press på havens ekosystem.

 

Läs mer om vad vi tycker om olika aspekter av hav och vatten och hur vi bäst skyddar våra hav.

Vindturbiner på håll ute i havet

Vad vi tycker – Havsbaserad vindkraft

Östersjön små öar

Vad vi tycker – Strandskydd

Ett kryssningsfartyg

Vad vi tycker – Sjöfart

En gås som duttar till en soppåse vid vattenbryn

Vad vi tycker – Föroreningar i haven

Fiskstim i havet

Vad vi tycker – Fiske

Fältbiologernas havspolitiska program

Här kan du läsa hela vårt havspolitiska program i PDF.

Vad gör Fältbiologerna?

Vi vill uppmärksamma och motverka de hot som finns mot livet i hav, sjöar och vatten såsom överfiske, miljögifter och övergödning. Genom att vara ute i naturen, bada och umgås i anslutning till vatten lär vi oss om växter, djur , svampar och annat kul som bor i och runtom vattnet och vad som behövs för att de ska finnas kvar.

Läs mer om hur du kan stödja oss