Fältbiologernas föreningsträd

Pojke tittar med kikare mot kameran

Det börjar med dig!

Fältbiologerna drivs av ideellt medlemsengagemang! Tillsammans bestämmer vi medlemmar över vad föreningen ska göra, tycka och vara.

Oavsett om du är med på aktiviteter eller stödjer oss är du den viktigaste delen av Fältbiologerna. Vi finns för att tillsammans blir vi bättre. Vi kan både påverka mer men också ha så himla mycket roligare om just du är med!

 

Bli medlem

Uppsala klubben spexar på KÅM vatten

Klubbar

Vi har klubbar runt om i landet som i stort sett är helt självgående föreningar. De har sin egen styrelse, får själva förvalta sina pengar och bestämma över sin egen verksamhet.  Klubbarna har egna sidor här på hemsidan där du kan kolla in vilka de är och vad som är aktuellt just nu. En klubb kan utgå från ett intresse och/eller ett geografiskt område

 

Här finns alla klubbar

 

Läs mer om klubbstart

Fältbiologer på fjällvandring i Abisko.

Distrikt

I en del regioner i Sverige finns fler klubbar som ligger i närheten av varandra. Då kan det vara bra att de samverkar och de bildar då ett distrikt som samordnar klubbarna inom samma geografiska område.

Idag finns distriktet Stockholm-Uppland-Gotland (S-U-G).

 

Läs mer om distriktet

Medlem i fältbiologernas kogsnätverk luppar ett dött träd

Nätverk

Här samlas medlemmar från hela landet som vill engagera sig inom ett speciellt område, t.ex. skog, klimat, jordbruk och gruvor.  Nätverken är direkt kopplade till riksföreningen och är endast nationella. Alla medlemmar i Fältbiologerna har rösträtt på nätverkens årsmöten. Nätverken har inte egna medlemmar, endast klubborganisatörer som väljs på nätverkens årsmöten.

I dag finns endast ett nätverk – skogsnätverket.

 

Läs mer om skogsnätverket

fyra personer i motljus på ett berg

Kommittéer och utskott

I Fältbiologerna kan en engagera sig på många olika sätt, bland annat genom att vara förtroendevald i något av våra kommittéer. De jobbar på ideell basis och väljs på riksårsmötet. Kommittéerna träffas några gånger per år och lägger till stor del själva upp sitt arbete utifrån sitt uppdrag.

Just nu har vi följande kommittéer: RÅM-kommittén, Redaktionen, Ölands-kommittén, Valberedningen, revisorer, Sociala medier-gruppen och det skogspolitiska utskottet.

 

Läs mer om kommittéer och utskott

Två medlemmar sitter vid ett bord och pysslar. I bakgrunden läser medlemmarinfo på en vägg

Riksårsmötet

Är allas stora chans att träffas och diskutera Fältbiologernas framtid och hur vi ska förändra och förbättra, medlemmarna bestämmer sedan allt från verksamhetsplan till föreningsstruktur och vad Fältbiologerna är. Riksårsmötet är Fältbiologernas högst beslutande organ, och går under förkortningen RÅM.

 

Läs mer om riksårsmötet och hur det går till

Riksstyrelse 2023 på rad framför en turkos trägg

Riksstyrelsen

Riksstyrelsens uppgift är att genomföra beslut som tas på riksårsmötet, och att leda arbetet mellan årsmötena. Styrelsen träffas ca 10 gånger per år och har riksstyrelsemöten. En del av det styrelsen diskuterar under året blir till propositioner (alltså förslag) till nästkommande riksårsmöte. Mycket av styrelsens arbete handlar alltså om riksårsmötet, att följa upp det senaste mötet samt förbereda inför det kommande. Frågor som styrelsen tar med till riksårsmötet är ofta stora och viktiga beslut som hela föreningen bör stå bakom. Styrelsen tar dock under året flera beslut på egen hand.

 

Läs mer om riksstyrelsen

Unga personer i möte

Kansli och anställda

Fältbiologerna har ett rikskansli med anställda: en kanslichef, en kommunikatör och tre verksamhetsutvecklare. Dit vänder sig medlemmar, representanter från andra organisationer och förtroendevalda inom Fältbiologerna för all typ av information.

 

Läs mer om kansliet och hitta kontaktuppgifter

Fältbiologernas organisation

Olika sätt att engagera sig

Det finns inte bara ett sätt att vara en del av föreningen.