Inkluderingsverktyget – gör en kulturkarta!

Så här gör du en kulturkarta

Gör en kulturkarta! Ta ett stort papper, använd post-it-lappar, en whiteboard-tavla eller ett digitalt dokument för att börja kartlägga hur kulturen i organisationen/gruppen ser ut.

 

Ta hjälp av dessa frågor och lägg gärna till fler.

hexagon icon

Frågor

chevron icon chevron icon
 • Vilka bestämmer formellt och informellt i vår organisation/grupp?

 

 • Vilka regler finns? Begränsar eller utesluter de?

 

 • Vilka är de tydligaste normerna i vår organisation/grupp?

 

 • Hur välkomnas nya in i organisationen?

 

 • Vilken jargong finns och vad är okej/inte okej att säga eller skämta om?

 

 • Brukar vi skämta eller tala negativt om till exempel religion och andra trosuppfattningar eller olika typer av kroppar och utseenden? Hur gör vi för att att sluta med det?

 

 

 • Finns det något som vi har blivit bättre på? Hur gjorde vi det?

 

 • Vilka av oss gör det osynliga arbetet, alltså uppgifter som inte syns så mycket eller lyfts fram? Ger vi uppskattning för det?

 

 • Används härskartekniker (oschyssta beteenden för att få makt)?

 

 • Används främjartekniker (metoder för att lyfta varandra)?

 

 • Avsluta övningen genom att sammanfatta och diskutera vilka områden som har störst utvecklingsbehov. Hur gör vi för att bryta negativa strukturer och beteenden? Behöver vi kunskapshöja och ta in hjälp? Gör en plan och bestäm ett nytt tillfälle för uppföljning.

Utvärdering

Glöm inte att göra en utvärdering efteråt och följa upp hur allting gick. Följde vi rutinerna? Fanns det några brister? Vad kan vi bli bättre på till nästa gång?

 

Vid större riksaktiviteter bör alltid en uppföljande enkät kommuniceras ut till deltagarna, som bl.a. undersöker deras upplevelse av inkludering/exkludering och se till att det lämnas över ordentligt om det är en ny grupp som ska ta över.

Inkluderingsverktyget

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – Checklista vid aktiviteter

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – språk i tal och text

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – bild och formgivning