Hönsbär i förgrunden foto skogsnätverket

Skog

Vad vi tycker om skog

Fältbiologerna vill verka för skogen ska få finnas till för sin egen skull och att fler ska få chansen att uppleva en riktig skog. Därför är det viktigt att bevara den biologiska mångfalden i skogen.

 

Vi vill skydda hotade arter och se till att deras ekologiska samspel värnas och skyddas. Vi vill se mer anpassade skogsbruksmetoder och att mer skog än idag undantas från kommersiellt skogsbruk.

Här hittar du hela det skogspolitiska programmet i PDF

Vad vi tycker om…

En person som tittar i mikroskop på laboratorium
15 november 2022

Skogen, klimatet och forskning

En hand som håller i en liten jordglob

Internationell skogspolitik

Personer höjer sina händer under cop 21

Demokrati, urfolks rättigheter och sociala värden i skogen

Sveaskog och andra statligt ägda skogar

En visent på en gräsplätt

Naturvård och rewildering

Fältbiolog luppar vid en bäck i skogen

Naturskydd

Gå med i Skogsnätverket

Vi arbetar med att sprida information om tillståndet i det svenska skogslandskapet genom vårt skogsnätverk. Det här gör vi för att skogen ska få finnas till för sin egen skull och för att fler ska få chansen att uppleva riktig, naturlig skog, bland vår, våra barns och kommande generationer. Vi behöver alltid bli fler! Nätverket är rikstäckande och öppet för alla medlemmar att gå med i. Varje år brukar vi göra en stor skoginventering tillsammans. Vill du vara med?

Text Skogen som tog slut. Bakgrund en mörk skog

Kampanjen Om skogen

På hemsidan för vår skogskampanj Om skogen kan du ladda ner skolmaterial, göra skogsquiz och läsa mer om skogen.

Här kan du också läsa om hur det står till i den svenska skogen, varför vi vill vägra kalhygge, skillnaden mellan trädplantage och riktig skog och om lösningen för skogens överlevnad.

 

Om skogen

Läs mer om skog

Framsida fältbiologen nr 1 2018
13 mars 2018

Fältbiologen NR 1/2018 – Tema kamouflage

Framsida till: Det går åt skogen – FÄLTBIOLOGEN NR 3-4/2015
8 november 2015

Det går åt skogen – FÄLTBIOLOGEN NR 3-4/2015

Framsida
29 april 2006

HEJDÅ SKOGEN (ELLER VARFÖR VI BEHÖVER EN INTERNATIONELL SKOGSKAMP) – FÄLTBIOLOGEN NR 2 2006