Fältbiologer i ett träd

Lokala klubbar & distrikt

Lokala Klubbar

Klubbar i södra Sverige

Klubbar i mellersta Sverige

Klubbar i norra Sverige

Fältbiologer på fjällvandring i Abisko.

Distriktet Stockholm Uppland Gotland

Om du är Fältbiolog och bor inom Stockholms län, Uppland eller Gotland – då är du med i vårt distrikt! Vi arrangerar större aktiviteter, så som naturvandringar, kurser och politiska aktiviteter. Du som bor här har dessutom möjlighet att låna utrustning, söka pengar för aktiviteter, få hjälp med aktiviteter och lära dig mer om hur du kan vara aktiv inom Fältbiologerna.

 

Läs mer om distriktet

Hittar du inte en klubb nära dig här?

Det är superkul att vara med i en klubb. Vi vill att alla unga som vill ska få uppleva det. Starta gärna en egen klubb! Ni behöver vara minst tre personer för att starta klubb. Fältbiologernas kansli och andra klubbar kan hjälpa till 🙂

En myrstack med texten Kunskapsbanken

Vill du lära dig mer om att driva klubb? Kolla in kunskapsbanken, där finns allt från aktivitetsplaneringsverktyg, fakta om insekter, inspelade föreläsningar om miljöpolitik, checklistor för styrelsens första möte och allt möjligt bra-att-ha 🙂

Kunskapsbanken