Inkluderingsverktyget – bild och formgivning

Bild och form styr vilka som tilltalas

Formgivning och layout styr ofta vilka som tilltalas av kommunikationen. Det bidrar även till hur lätt något är att läsa eller använda. Viktigt är också vilka typer av personer som lyfts fram på bilder och hur. Tyvärr avbildas tjejer ofta som passiva och i en mysig miljö medan killar avbildas som aktiva och när de utövar sitt intresse.

 

Försök vara medveten om hur vinklar kan påverka upplevelsen av en bild, t.ex. att ett foto underifrån kan signalera makt (vilket ibland är lämpligt och ibland inte).

 

Läs mer om inkludering och språk

 

Läs gärna också Fältbiologernas kommunikationspolicy

hexagon icon

Checklista

chevron icon chevron icon
  • Den målgrupp vi vill nå kan identifiera sig med eller tilltalas av bilden/formen.

 

  • Den målgrupp vi vill nå finns representerade i bilden.

 

  • Personerna på bilden avbildas på ett jämlikt sätt.

 

  • Långa texter är helst i svart färg och i en storlek som är lätt att läsa.

 

  • Bilder bakom text är inte för röriga så det blir svårt att läsa.

 

  • Bilden syntolkas i text för de av oss som har synnedsättning.

 

  • Vi försöker bryta könsmönster vid organisation av samt under aktiviteter. Såsom vid matlagning, guidning eller att ta hand om nya medlemmar.

 

  • Vi försöker så gott som möjligt ta till vara på alla deltagares erfarenheter och
    önskemål.

Utvärdering

Glöm inte att göra en utvärdering efteråt och följa upp hur allting gick. Följde vi rutinerna? Fanns det några brister? Vad kan vi bli bättre på till nästa gång?

 

Vid större riksaktiviteter bör alltid en uppföljande enkät kommuniceras ut till deltagarna, som bl.a. undersöker deras upplevelse av inkludering/exkludering och se till att det lämnas över ordentligt om det är en ny grupp som ska ta över.

Inkluderingsverktyget

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – Checklista vid aktiviteter

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – språk i tal och text

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – bild och formgivning