Fältbiologernas logotyp

Grafisk profil och kommunikation

Byggstenar i identiteten

Här finner du olika delar av vår grafiska profil –  manual, logotyp, typsnitt och piktogram. Den grafiska profilen är en del av vår identitet och kommunikation. Med dessa byggstenar kan du alltså göra någonting alldeles eget! Det kan till exempel vara någonting till klubben eller till ett evenemang. Läs gärna den grafiska profilmanualen och kommunikationspolicyn innan du sätter igång.

 

Har du några frågor så klan du alltid höra av sig till Fältbiologernas kommunikatör på kansliet.

Flicka-läser-dokument

Fältbiologernas kommunikationspolicy

Kommunikation ingår för alla medlemmar och förtroendevalda i Fältbiologerna. Kommunikation är all typ av informationsutbyte och är både hur vi pratar med varandra (intern kommunikation) samt hur vi pratar om varandra/föreningen (extern kommunikation).Kommunikation kan exempelvis ske muntligt i din klubb eller vid värvningar men kommunikation kan också ske via text eller bild i exempelvis sociala medier, pressmeddelanden eller på hemsidan. Kommunikationspolicyn  är grunden för den grafiska profilen.

Fältbiologernas karaktärer grafisk profil

Grafisk profilmanual

Det är inte bara vad man säger som betyder något – utan hur man säger det! Därför har vi en grafisk profil som ska vara formen för det vi fyller den med. Denna grafiska profilmanual ska ses som ett stöd för hur Fältbiologerna ska kommunicera och framställas grafiskt. Den ska i bild och form gestalta vad föreningen vill utstråla och förmedla och är en grund för en tydlig kommunikation. Med hjälp av den grafiska manualen blir det lättare för dig som medlem, klubb eller nätverk att kommunicera med omvärlden – men också för andra att känna igen oss i olika sammanhang över hela landet.

Grafiska resurser för formgivning

Här kan du hitta och ladda ner Fältbiologernas logotyp, våra karaktärer, typsnitt, presentationsmall, dokumentmall och även annat material.
Vi har delat in materialen efter användning. Ska du göra något för skärm, t.ex sociala mediepost? Ladda då ner materialet för skärm.
Skärm är för allt digitalt (sociala medier, hemsida, m.m). Ska du göra en pamflett, affisch eller folder? Ladda då ner materialet för tryck.

Lycka till med din formgivning!

hexagon icon

Logotyp

chevron icon chevron icon

Logotypen är vår viktigaste och tydligaste identitetsbärare. För att behålla tydligheten och ge snabb igenkänning är det viktigt med konsekvent placering av logotypen. Loggan ska ses som en bild och går inte att ändra på.

 

Läs mer i vår grafiska profilmanual hur du kan använda logotypen.

hexagon icon

Karaktärer, figurer och andra former

chevron icon chevron icon

Våra karaktärer kan används som symboler för hur en medlem eller en ung klimat- och miljöengagerad person kan se ut. Vi har också bilder på en räv, skog och hackspett.

 

Det finns inga generella regler för var dessa karaktärer och element ska placeras i en bild.

 

 

hexagon icon

Typsnitt

chevron icon chevron icon

Vi använder oss av typsnittet Roboto Mono och Adobe Garamond Pro. Roboto Mono kan laddas ner på Google och Adobe Garamond Pro finns i Adobe-produkter.

 

Vårt egna typsnitt FältSans är skapt av våra medlemmar. Det är aldrig sig helt likt, då bokstäver kan bytas ut. Typsnittet används endast för (huvud)rubriker.

 

Läs mer i vår grafiska profilmanual hur du använder typsnitt.

hexagon icon

Presentationsmall

chevron icon chevron icon

Är du sugen på att göra en presentation om vad du/ni  gör inom Fältbiologerna? Vi har både en mall för Powerpoint och en Google presentationsmall.

hexagon icon

Dokumentmall

chevron icon chevron icon

Eftersom att vi är STOLTA över att vara Fältbiologer ska vi alltid vara tydliga med att information kommer från oss. Därför har vi tagit fram mallar som ska användas när vi skriver dokument, protokoll osv.

 

Du kan också hitta specifika klubbprotokoll under sidan mallar (t.ex årsmötesprotokoll och sånt)

Översikt över verktyget Canva

Formge med Canva

Vill ni i klubben fixa snygga bilder? Fältbiologerna har ett onlinebaserat verktyg (Canva) som alla klubbar kan få tillgång till. Det finns hur mycket som helst en kan göra i verktyget och det är ganska lätt att lära sig och enkelt att följa den grafiska profilen. En kan skapa allt från sociala medier-poster, affischer, broschyrer – ja väldigt mycket kul! Skriv till kansliet för att få inlogg.

 

Psst! Det finns också en guide med lite tips hur du använder Canva 🙂 

Verktyg med ljusblå bakgrund

Fler resurser för kommunikation

Här kan du hitta information och verktyg för dig som klubb, nätverk eller medlem. T.ex hur du kan få tillgång till olika program för formgivning och hur du når ut till andra i Fältbiologerna.

 

Lisa Forsberg

Har du något som du tycker saknas i denna guide? Eller har du inte åtkomst till filerna? Det är bara att maila 🙂

kommunikator@faltbiologerna.se 070-387 0127 Maila mig