Gruvmaskin i gruva

Gruvor

Vad vi tycker om gruvor

En gruva innebär en oåterkallelig miljöpåverkan som fullständigt tar bort allt liv på det område där gruvan startas. Förutom den markyta som påverkas genom att fysiskt försvinna, har en gruva stor påverkan på intilliggande områden; förändring av vattenflöden och påverkat grundvatten, giftfyllda slamdammar över stora arealer (som ibland läcker och orsakar miljökatastrofer), avfallshögar som under många generationer framöver kommer att läcka tungmetaller till omgivningen, bullerföroreningar samt uppstyckning av tidigare sammanhängande naturområden. Många av de gruvor som planeras är belägna i områden med höga naturvärden, i vissa fall i eller i anslutning till skyddade områden. Det påverkar också lokalbefolkningen.

Fältbiologernas karaktär-miljökämpen

Fältbiologernas gruvpolitiska program

Här kan du läsa vårt gruvpolitiska program i sin helhet.