Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget

Introduktion

Allting vi gör sänder signaler som påverkar vilka som tilltalas och känner sig inkluderade. Fältbiologernas jämlikhetsverktyg är till för att öka kunskapen och medvetenheten om inkludering bland förtroendevalda (till exempel styrelse, kommittéer och arbetsgrupper), personal, klubbar, nätverk, distrikt och aktiva medlemmar. Med hjälp av kunskaper och självrannsakan kan vi tillsammans utveckla vårt arbete för att så många som möjligt ska vara med och ta plats i Fältbiologerna.

 

Det finns mycket att tänka på, men det här verktyget kan ge lite hjälp på vägen. Verktyget kan användas av alla som på något sätt arbetar med Fältbiologernas verksamhet och fungerar inom alla verksamhetsområden. Det utvecklas och uppdateras allteftersom vi lär oss mer. För att verktyget ska få bästa effekt ska det vara lättillgängligt och synligt både internt och externt.

 

Verktygets olika delar är till för att användas i praktiken av anställda och arvoderade i riksföreningens dagliga verksamhet; verktyget kan också fungera som ett frivilligt verktyg för klubbar, nätverk och distrikt i deras verksamhet. Kansliet bör läsa igenom verktyget i sin helhet en gång per år. Relevanta delar bör läsas av RÅM- och Ölandskommittén inför arrangerandet av RÅM och Öland. Riksstyrelsens ledamöter bör läsa igenom verktyget i samband med att de tillträder sitt uppdrag och i mån av tid tillsammans se över det inför riksårsmötet.

 

Inkluderingsverktyget blev antaget under Riksårsmötet 2022 (RÅM)

Introduktionsövning

Reflektera kring frågorna nedan – gärna var för sig och sen i större grupp. Vad betyder begreppen jämlikhet och inkludering för mig/oss? Hur gör vi för att så många som möjligt ska veta att verktyget finns och börja använda det?

hexagon icon

Checklista

chevron icon chevron icon
  • Verktyget är lätt att hitta för alla som kan ha användning för det.

 

  • Verktyget har presenterats för alla som kan ha användning för det.

 

  • Verktyget är lätt att uppdatera och alla vet hur de kan göra för att bidra till att
    utveckla verktyget.

Inkludering – Introduktion & begrepp

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget- Hantera diskriminering i Fältbiologerna

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – viktiga begrepp & grunderna för diskriminering

Inkludering och aktiviteter

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – Checklista vid aktiviteter

Inkludering i Fältbiologernas verksamhet

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – gör en kulturkarta!

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget- samarbete med andra föreningar & organisationer

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget- arbeta långsiktigt

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – att hålla inkluderande möten

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – representation

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – Makt & inflytande

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – Fältbiologernas verksamhet

Inkludering och kommunikation

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – språk i tal och text

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – bild och formgivning

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – politisk kommunikation

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – inkluderande kommunikation

Läs hela inkluderingsverktyget i PDF

Här kan du läsa inkluderingsverktyget i sin helhet (PDF)