En röd flugsvamp i en skog

Hur vi behandlar personuppgifter

Hur vi behandlar personuppgifter

Fältbiologerna (organisationsnummer 802004-2738) är personuppgiftsansvarig när föreningens verksamheter behandlar personuppgifter.

 

Den personliga integriteten är viktig, därför hanterar vi personuppgifter på ett korrekt och säkert sätt. De som anförtror oss sina uppgifter ska känna sig trygga. Vi följer Dataskyddsförordningen, GDPR och de andra lagar och regler som gäller på dataskyddsområdet. Vi lämnar inte ut uppgifter till utomstående parter annat än vid de nödvändiga situationer som anges nedan. Vi raderar eller anonymiserar kontinuerligt data som inte längre används.

 

För vissa uppgifter har vi ett gemensamt ansvar tillsammans med våra klubbar och distrikt, redovisningskonsulter, leverantörer av medlemssystem och betaltjänster, samt våra samarbetsorganisationer Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet. Dessa hanterar uppgifterna på ett korrekt och säkert sätt och får aldrig lämna ut dem eller använda dem i annat syfte än för att administrera dem inom ramarna för vårt samarbete.

 

Betaltjänst för Månadsstödjare

Genom att använda tjänsten godkänner du Användarvillkoren och Integritetspolicyn. Du kan läsa mer om hur vi använder dina ekonomiska uppgifter här.

 

En uggla med hatt urklipp

Har du frågor?

Har du frågor eller önskar få din data borttagen i egenskap av medlem eller stödjare? Kontakta oss på medlem@faltbiologerna.se

Har du allmänna frågor om hur vi behandlar personuppgifter? Kontakta vår kanslichef som nås på dataskydd@faltbiologerna.se

Här kan du som månadsstödjare läsa mer om vårt autogiroavtal.