Fältbiolgoer under aktion

Rättvisepolitiska programmet

Vad vi tycker om rättvisa

I detta program utvecklar vi Fältbiologernas syn på rättvisa och jämställdhet som ska agera som ett komplement till övriga politiska program. Programmet utvecklar också vad Fältbiologerna anser i frågor om klimatflyktingar, teknikutveckling och fred.

 

Enligt Fältbiologerna innebär miljö- och klimaträttvisa en strävan mot att alla grupper av människor – vare sig det gäller klass, etnicitet eller genus – ska drabbas minimalt av miljöproblemen och behandlas likvärdigt i omställningsarbetet. Det samhälle Fältbiologerna vill se värnar om vår naturmiljö, de mänskliga rättigheterna och hållbart brukande av naturresurser.

Fältbiologernas karaktär-miljökämpen

Fältbiologernas rättvisepolitiska program

Här kan du läsa vårt rättvisepolitiska program i sin helhet.