Starta klubb

Engagera dig tillsammans

Att lära sig om naturen, arrangera aktiviteter eller driva miljökamp är roligast, lättast och mest effektivt tillsammans med andra! Tillsammans kan vi göra mer än vad vi kan göra ensamma.

 

 

Om det inte finns någon klubb just där du bor, eller om du har en idé på en ny klubb för just ditt intresseområde, kan du alltid starta en!

Två fältbiologer fågelskådning vid havet

Vad är en klubb?

En klubb är en självstyrande lokalavdelning inom Fältbiologerna som arbetar med att uppnå föreningens syfte:

 

 • samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar.
 • stimulera till ökad kunskap om och förståelse för hur naturen fungerar och är uppbyggd.
 • sprida kunskap om och engagemang för natur och miljö.
 • arbeta för att mänsklig verksamhet endast tillåts bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt.
 • erbjuda berikande naturupplevelser för barn och unga.

 

Klubben ska också vara demokratiskt uppbyggd. Inom ramen för detta kan klubben välja att arbeta hur den vill.

 

Varför Fältbiologerna?

Som medlemsförening i Fältbiologerna får du ta del av ett flertal erbjudanden som kommer att gynna dig och din förening i ert arbete för en hållbar framtid på en frisk och levande planet. Detta inkluderar bland annat:

 

 • Nationellt nätverk av andra miljöengagerade ungdomar.
 • Utbildningar i ledarskap, politiskt påverkansarbete och föreningens sakfrågor.
 • Medlemssystem, aktivitets- och mailverktyg
 • Stöd med administration och formalia.
 • Finansering av er verksamhet genom grundbidrag och stöd för specifika projekt och aktiviteter.

 

Hur startar jag klubb?

Det är enkelt att starta en klubb! Du behöver bara 2 taggade vänner, en som vill vara revisor till sist håller du ett uppstartsmöte och så är ni igång! Följ stegen nedan!

 

Vill du ha hjälp att starta klubb kan du alltid kontakta kansliet eller fylla i det här formuläret!

hexagon icon

1. Hitta minst 3 personer som kan utgöra styrelsen

chevron icon chevron icon

Allt du behöver är två vänner som vill vara med och driva klubben med dig. Ni behöver alltså vara minst tre medlemmar som utgör en styrelse. Utöver det behöver ni någon som vill vara revisor, alltså en person som inte sitter i styrelsen som granskar klubbens arbete under året och ger förslag på förbättringar.

 

 

Vill du ha hjälp med att hitta folk som är taggade på att vara med och starta upp klubben tillsammans med dig? Hör av dig till Fältbiologernas verksamhetsutvecklare!

 

hexagon icon

2. Håll ett uppstartsmöte

chevron icon chevron icon

Planera helst in det med minst en veckas framförhållning så att fler intresserade kan hinna se det, ta hjälp av kansliet ifall ni vill sprida information om ert uppstartsmöte till fler. Genom uppstartsmötet blir er grupp av peppade fältbiologer en officiell förening.

 

Måsten under mötet

 

 1. Ni måste anta stadgar, dvs. ett dokument som beskriver hur klubben fungerar och fattar beslut.
 2. Ni måste välja en styrelse, dvs. minst tre personer som ansvarar för klubbens arbete.
 3. Ni måste välja minst en revisor, dvs. en person som granskar att styrelsen gör sitt jobb och kommer med förslag på förbättringar.

 

Det finns mallar för både uppstartsmötet och stadgar för klubben i menyn till höger.

 

 hexagon icon

3. Skicka in protokollet

chevron icon chevron icon

När uppstartsmötet är klart och ni har skrivit ner alla beslut så mailar ni in protokollet till Fältbiologernas kansli. Uppstartsmötets mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare behöver skriva under protokollet. Skicka även med era stadgar som en bilaga.

 

Två sätt att skriva under ett protokoll

 

Skriva under för hand på ett fysiskt papper, scanna eller fota sedan protokollet och skicka det till oss.

 

Digital underskrift av protokollet. Om ni vill göra det, så kan kansliet hjälpa till. Skicka sedan en pdf av protokollet till verksamhetsutvecklare@faltbiologerna.se tillsammans med mailadresser till alla som ska skriva under.

hexagon icon

4. Ni är igång!

chevron icon chevron icon

Grattis! Ni har startat er första Fältbiologklubb och kan nu nyttja alla föreningens resuser! Om bara några dagar kommer ni att få tillgång till er medlemsportal och alla andra verktyg som utlovades för att starta klubben.

 

Nu blir det alltså dags att sätta igång med verksamheten! Alltså det som en fältbiologsklubb finns till för; exkursioner, naturvård och aktivism. Antingen vet ni redan vad ni vill göra och hur, annars kan ni alltid få hjälp på traven. Tips, inspiration och andra resurser hittar ni i vår kunskapsbank.

Att bygga vidare på klubben

Genom att följa guiden här har ni lagt en stabil grund att kunna driva er Fältbiologsklubb. Med tiden och med en växande klubb märker ni ganska snabbt att det blir enklare om klubben har ett eget bankkonto. Då kan ni få in mer medel från andra kommunen, regionen eller andra organisationer för att förverkliga era projekt.

Här finns länkar till guidning för detta!