Elva av Lunds fältbiologer vid havet

Starta klubb

Engagera dig tillsammans

Att lära sig om naturen, arrangera aktiviteter eller driva miljökamp är roligast, lättast och mest effektivt tillsammans med andra! Tillsammans kan vi göra mer än vad vi kan göra ensamma . Fältbiologernas klubbar är bland de bästa sammanhangen för att engagera sig tillsammans och hitta likasinnade. Om det inte finns någon klubb just där du bor, eller om du har en idé på en ny klubb, kan du alltid starta en! Det kan redan finnas andra nära dig med samma idé. Möjligheterna är stora, du kommer ha kul längs vägen och få hjälp av oss när du behöver det. Som klubb är ni en egen självständig del av Fältbiologerna! Men vad innebär det då rent konkret?

Två fältbiologer fågelskådning vid havet

Vad är en klubb?

I en klubb samlas människor som har gemensamma intressen eller idéer, som vill göra saker tillsammans. I en klubb kommer ni överens om vad ni vill göra och hur ni ska jobba tillsammans. Ni väljer hur och var ni ses. I klubben kan alla få utvecklas och prova nya saker, och alla i gruppen är viktiga. Om några i gruppen har mer tid och engagemang än andra, så kan ni tillsammans välja att låta dem få ansvaret att driva aktiviteterna. De får då mer ansvar & frihet, och resten av gruppen litar på att de kommer göra sitt bästa! Ni kan välkomna andra med liknande intressen till klubben, så får ni lära känna fler härliga människor och kanske få möjlighet att göra ännu fler saker. Då och då träffas ni för att prata om vad ni har gjort, vad ni vill göra härnäst, och vilka som ska fortsätta vara drivande. 

Detta är hela grunden i en förening. En klubb är en egen förening inom Fältbiologerna!

 

En hand som håller i en liten jordglob

Vad gör man i en klubb?

Fältbiologerna drivs helt och hållet av unga, för unga. Ni bestämmer själva vad ni ska göra i just er klubb! Allting som ingår i Fältbiologernas syfte och vision kan bli aktiviteter i klubben: Fjällvandringar, filmkvällar, skriva debattartiklar, odlingsträffar, stoppa miljöskadliga projekt, fågelkurser, laga kläder-träffar med mera. Ni kan vara en liten klubb på tre personer, eller hur många som helst. Eftersom er klubb är del av Fältbiologerna, så kan andra medlemmar lätt hitta er klubb via våra olika kanaler, och klubben kan växa. Hur går det då till rent praktiskt att starta klubb?

Hur startar jag klubb?

Här nedan hittar du en steg-för-steg-guide i hur man kan starta en klubb!

Vill du ha hjälp att starta klubb – fyll i det här formuläret!

hexagon icon

1. Ta hjälp från föreningen!

chevron icon chevron icon

Så, du vill starta en klubb! I Fältbiologerna finns många andra engagerade som gärna hjälper dig som vill starta och driva klubb. Du kan alltid, om du vill, ta hjälp för att hitta folk, kommunicera, bolla idéer, söka pengar, låna saker eller få reda på mer om hur Fältbiologerna fungerar. Du kan också få hjälp med att hitta andra som har samma intresse eller veta mer om olika möjligheter som finns.

Vill du ha hjälp att starta klubb – fyll i det här formuläret!

Våra verksamhetsutvecklare hjälper dig gärna (du når dem på verksamhetsutvecklare@faltbiologerna.se, se längst ner)

hexagon icon

2. Hitta medlemmar till klubben

chevron icon chevron icon

Det många sätt att hitta medlemmar till klubben. När en klubb startas brukar det ofta börja med att en eller flera fältbiologer vill ha fältbiologaktiviteter där man bor, och så växer man gradvis. Kanske ordnar man en första utflykt i naturen och bjuder in till, eller drar ihop till ett uppstartsmöte direkt. Man behöver inte vara många för att komma igång, men vi brukar säga att det är bra att vara minst 3 personer.

 

Det finns många sätt att nå ut och hitta fler medlemmar som vill vara med i klubben. Fältbiologerna har flera kanaler där vi kan sprida ordet, såsom på instagram, genom mailutskick till medlemmar i området, i tidningen mm. Kontakta oss så hjälper vi dig! Andra tips är kontakta andra organisationer, affischera på skolor, sprida ordet till elevråd och universitet, skriva till lokaltidningen eller lokalradion (P4), eller berätta om det i andra sammanhang där du träffar folk.

Mer om detta kan du läsa om i Fältbiologernas guide Att hitta och välkomna nya medlemmar.

 

hexagon icon

3. Bestäm vad ni vill göra i er klubb

chevron icon chevron icon

En klubb kan fokusera på en speciell sorts verksamhet, eller ha en stor bredd av aktiviteter. Oavsett vad, så är själva aktiviteterna ju den viktigaste delen av klubben, och det finns massor av olika sätt att komma igång. Det kan vara bra att samla ihop klubbens medlemmar till en brainstorm för att spåna vilka aktiviteter ni vill genomföra. En brainstorm kan ni gärna ha i samband med uppstartsmötet (nästa punkt).

 

Ett förslag på brainstorm:

Alla deltagare får sitta och två och två och prata om vilka sorters aktiviteter som de skulle vilja se i klubben. Alla idéer är tillåtna och nu diskuteras inget, man bara slänger ur sig så många idéer som möjligt. I detta skede behöver ingenting vara realistiskt. Alla idéer skrivs ner!

 

Efter en viss tid, t ex 5 minuter, så samlas ni och läser upp alla idéerna tillsammans. Därefter gör ni en runda: Om alla fick välja en eller två saker, vad skulle ni helst själva göra i klubben? Vad vill ni vara med om? Vilken idé skulle ni vilja vara med och förverkliga? Alla får tala till punkt och berätta sina tankar.

 

Skriv gärna ner minnesanteckningar. Vilka idéer var mest populära? Var det flera som ville satsa på samma saker och vill jobba med dem tillsammans?

 

Nu har ni samlat ihop vilka idéer som finns i klubben som ni kan använda när ni planerar vidare! Om ni har mötet digitalt kan ni göra denna övning genom att redigera i en google-presentation, ni hittar en mall för övningen här.

hexagon icon

4. Håll ett uppstartsmöte

chevron icon chevron icon

Bjud in till ett uppstartsmöte!

Planera helst in det med minst en veckas framförhållning så att fler intresserade kan hinna se det. Lägg gärna upp mötet som aktivitet på Fältbiologernas kalender, och be oss sprida det i sociala medier. Genom uppstartsmötet blir er grupp av peppade fältbiologer en officiell förening. Det viktigaste är att välja en styrelse: Alla medlemmar får tillsammans välja vilka personer som ska ha det största ansvaret för att driva klubbens verksamhet. Att ha tid och lust är det viktigaste, att ha erfarenhet är bra men inte nödvändigt – vi alla lär oss med tiden.

 

Skriv ner vad ni bestämmer i ett protokoll

Mall för uppstartsprotokoll finns här bredvid under Mallar för uppstart av klubb.

 

Välj roller i klubben

Klubben behöver en ordförande, och minst två till personer i styrelsen, som kan vara sekreterare (antecknare), kassör (den som har koll på klubbens pengar) och kan ha fler roller om ni vill. Ni kan t ex välja in helt egna roller som jordekologiexpert eller lägeransvarig. Läs mer under förtroendeuppdrag på lokal nivå

 

Välj en verksamhetsplan

Ni väljer också en verksamhetsplan. Det är en text som kan vara rätt kort som beskriver vad ni vill göra i klubben. Använd gärna idéerna från er brainstorm om ni gjorde en (se ovan)! Hitta exempel på verksamhetsplan under Mallar för uppstart av klubb.

 

Anta stadgar

Stadgar är en samling grundregler för hur klubben ska funka, och behövs för att vi ska kunna räkna in er officiellt som en lokalförening. Mall för stadgar hittar ni här intill på Mallar för uppstart av klubb. Länka till stadgarna i ert protokoll, så man vet vilket dokument ni hänvisar till. hexagon icon

5. Skriv under protokollet

chevron icon chevron icon

När uppstartsmötet är klart och ni har tagit anteckningar i mallen för uppstartsmöte så behöver detta dokument skrivas under och skickas in till Fältbiologernas kansli. Uppstartsmötets mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare behöver skriva under protokollet. Skicka även med era stadgar som en bilaga.

 

Två sätt att skriva under ett protokoll

 

Skriva under för hand på ett fysiskt papper, scanna in protokollet och sedan skicka det till oss. Istället för att scanna kan ni istället fota av protokollet (så länge fotot är tillräckligt högupplöst och läsbart och skicka det till oss.

 

Digital underskrift av protokollet. Om ni vill göra det, så kan kansliet hjälpa till. Skicka sedan en pdf av protokollet till verksamhetsutvecklare@faltbiologerna.se. Alla era papper kommer vi sen spara på kansliet.

hexagon icon

6. Sätt igång med aktiviteter och allt ni vill göra

chevron icon chevron icon

Pang, klubben är igång! Skål i valfri alkoholfri dryck! Det finns massor av olika sorters aktiviteter att göra i en Fältbiolog-klubb, och nu när ni är igång så får ni tillgång till att använda Fältbiologernas kanaler på sociala medier. Eftersom ni är en etablerad klubb kan ni därför söka pengar, ha en klubbsida här på hemsidan, göra mailutskick till era medlemmar.

 

Antingen vet ni redan vad ni vill göra och hur. Ni kan även hitta tips, inspiration och andra resurser i vår kunskapsbank. Allt från tips om hur du hittar coola naturområden, checklista för styrelsens första möte, fakta om insekter, aktivitetsplaneringsverktyg och annat man kan ha hjälp av när man driver klubb. Ni kan också alltid ta hjälp av oss (skriv bara till verksamhetsutvecklare@faltbiologerna.se)!

Tillsammans blir vi starka

Du och alla andra medlemmar är det allra viktigaste i föreningen, och vad dina planer än är så finns vi till för att hjälpa dig komma igång. Fältbiologerna är en varm och välkomnande förening där vi delar massor av skratt, kunskap, utforskande, debatt och kamp! Vi som är medlemmar har dragits till Fältbiologerna av många olika anledningar.

Vad är just din anledning till att du funderar på att starta en klubb?

verksamhetsutvecklarna Joakim och Emelie sitter på en trappa och skrattar

Hej! Vi är Emelie och Joakim på Fältbiologerna – vi hjälper er att starta klubbar och driva aktiviteter. Hör av dig till oss om du vill bolla idéer, få hjälp med att komma igång eller undrar något annat.

verksamhetsutvecklare@faltbiologerna.se 0703870134 Maila oss!