Fältbiologer i solen under Fältstation Öland

Detta är Fältbiologerna

Varför vi finns

Vi har som mål att samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. För tillsammans är vi en stark röst för att påverka, sprida kunskap och engagemang för natur och miljö. Det är viktigt att uppleva naturen för att förstå, uppskatta och försvara den, därför främjar vi också ett sunt och aktivt friluftsliv. Vi förstår miljöproblemen genom att använda våra kunskaper om naturen!

 

Fältbiologernas vision är en värld med naturens bästa i centrum.

Minifältisar upptäcker naturen. hoppar över en sten

En förening av unga – för unga

Fältbiologerna finns för att barn och unga har rätt till sin framtid. Föreningen är en trygg miljö där barn och unga får utvecklas, lära sig och påverka tillsammans. I föreningen har medlemmar möjlighet att förstå demokrati, ledarskap, och inkludering. Det finns många möjligheter till olika sorters engagemang på olika nivåer och i olika sammanhang.

Vi finns för att kunna erbjuda spännande naturupplevelser för barn och unga.

 

Fältbiologerna är en helt vuxenfri förening.

Fältbiologernas föreningsträd

Så här är vi organiserade

Här kan du läs om hur Fältbiologerna är uppbyggd och vad de olika delarna gör i föreningen.

 

Så här är vi organiserade

Händer som håller i varandras handleder

Naturskyddsföreningens fristående ungdomsorganisation

Fältbiologerna och Naturskyddsföreningen är olika organisationer men har mycket gemensamt. Vi delar kansli och samarbetar ofta i olika frågor och på olika nivåer– nationellt, regionalt och lokalt. Naturskyddsföreningen är Fältbiologernas fristående vuxenorganisation.

 

Läs mer om Naturskyddsföreningen

En hand som håller i en liten jordglob

Våra utgångspunkter

Hur vi ser på världen, naturen och människan styr hur vi som organisation tycker, agerar och arbetar. Fältbiologerna anser att människans relation till naturen inbegriper ett ansvarstagande för att förvalta naturen på ett hållbart sätt för nuvarande och kommande generationer, lokalt som globalt. Vår strävan efter ett ekologiskt hållbart samhälle och biologisk mångfald, genomsyrar allt vårt miljöpolitiska arbete.

 

Läs mer om våra utgångspunkter

Vad vi tycker

Vi tror inte på några kortsiktiga lösningar! 

Här kan du hitta mer om vad vi tycker och våra förslag på förändring inom våra olika fokusområden– skog, klimat, hav, jordbruk, gruvor, rovdjur och miljö-och klimaträttvisa. 

Möte planering händer som pekar

Strategi 2022-2024

Vår strategi styr hur vi arbetar. Strategin ger en beskrivning av nuläget för föreningen inom ett antal avgränsade områden och ger en riktning för föreningen under tre år. Den vägleder förtroendevalda och kansliet i frågor och beslut som framförallt rör satsningar och prioriteringar.

 

Läs vår strategi 2022-2024

Pojke tittar med kikare mot kameran

Verksamhetsplan

Innehållet i verksamhetsplanen beslutatas av riksårsmötet – det högst beslutande organet. Verksamhetsplanen styr vad riksföreningen ska göra under året.

 

Läs vår verksamhetsplan för 2022

 

VILL DU OXÅ BLI MILJÖHJÄLTE?

Blir du arg när politikerna skiter i klimatet? Tycker du det är fascinerande med självlysande alger? Vill du förbättra din och andras framtid? Eller gillar du bara att vara ute i naturen?
Fältbiologerna finns för att vi lever på en planet där människans framfart äventyrar både vår och naturens framtid. Hur vill du vara en del av vår kamp?