Fågel skriker med blå bakgrund canva

Vad vi tycker

Här hittar du vad vi tycker om våra huvudområden. Här hittar du också vad vi behöver göra för att lösa  miljöproblem på olika nivåer, i Sverige och i världen.

En hand som håller i en liten jordglob

Våra utgångspunkter

Hur vi ser på världen, naturen och människan styr hur vi som organisation tycker, agerar och arbetar. Fältbiologerna anser att människans relation till naturen inbegriper ett ansvarstagande för att förvalta naturen på ett hållbart sätt för nuvarande och kommande generationer, lokalt som globalt.

Fältbiologer inventerar

Skog

Fältbiologerna vill verka för skogen får finnas till för sin egen skull och att fler ska få chansen att uppleva en riktig naturlig skog

Två fältbiologer håller upp två vägskyltar. Den ena står det förnybart på, den andra fossilgas

Klimat

Vi tror på strukturella lösningar, bland annat i form av samhällsplanering, en rättvisare resursfördelning globalt, ett förändrat ekonomiskt system och en omställning från ett beroende av fossila bränslen.

Fältbiolgoer som paddlar kanot

Hav & vatten

Livet uppstod i havet och en stor del av jordens biologiska mångfald återfinns kring och under vattnet. Allt liv är beroende av vatten för sin överlevnad….

Fältbiologer brukar en åker

Jordbruk

Jordbruket kommer alltid att påverka landskapet och miljön, men Fältbiologerna är övertygade om att detta kan ske i balans med naturen.

Gruvmaskin i gruva

Gruvor

En gruva innebär en oåterkallelig miljöpåverkan som fullständigt tar bort allt liv på det område där gruvan startar

Fältbiolgoer under aktion

Rättvisepolitik

Enligt Fältbiologerna innebär miljö- och klimaträttvisa en strävan mot att alla grupper av människor – vare sig det gäller klass, etnicitet eller genus – ska drabbas minimalt av miljöproblemen och behandlas likvärdigt i omställningsarbetet.

En varg som spejar ut över vidderna

Rovdjur

De svenska rovdjuren är en naturlig del av vår biologiska mångfald. Rovdjursstammarna är idag hotade och vi arbetar för att rovdjurens populationer ska bli livskraftiga.