Inkluderingsverktyget – språk i tal och text

Vem lyfts fram i kommunikationen?

Både när vi pratar och när vi skriver en text är det bra att fundera över vilka personer som lyfts fram.

Sträva alltid efter att ha ett så enkelt och lättläst språk som möjligt.

 

Viktig kommunikation ska göras tillgänglig på lätt svenska. Flerspråkighet är en resurs och får gärna användas inom Fältbiologerna.

 

Läs gärna också om inkludering i bild och formgivning

 

Läs gärna också Fältbiologernas kommunikationspolicy

hexagon icon

Checklista

chevron icon chevron icon
 • Välj en lagom personlig ton.

 

 • Välj relevant innehåll.

 

 • Disponera texten på ett logiskt sätt, alltså i vilken ordning saker ligger.

 

 • Förklara allt som behöver förklaras.

 

 • Stryk sådant som inte behövs.

 

 • Skriv informativa rubriker.

 

 • Undvik långa och invecklade meningar.

 

 • Använd begripliga ord och förklara om du måste använda svåra begrepp.

 

 • Sammanfatta det viktigaste.

 

 • Använd neutrala ord som till exempel en, hen, partner och vårdnadshavare om du riktar dig till alla eller om du inte vet hur något ligger till.

 

 • Var uppmärksam på hur du använder begreppet “de/dem/dom”. Använd
  gärna “de av oss” istället så blir det mer inkluderande från början.

 

 • Tänk efter innan du använder metaforer och sarkasm. Så att missförstånd undviks.

 

 • Testa gärna att klistra in din text i en läsbarhetsmätare för att få en indikation på hur lätt eller svår den är att läsa.

Utvärdering

Glöm inte att göra en utvärdering efteråt och följa upp hur allting gick. Följde vi rutinerna? Fanns det några brister? Vad kan vi bli bättre på till nästa gång?

 

Vid större riksaktiviteter bör alltid en uppföljande enkät kommuniceras ut till deltagarna, som bl.a. undersöker deras upplevelse av inkludering/exkludering och se till att det lämnas över ordentligt om det är en ny grupp som ska ta över.

Inkluderingsverktyget

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – Checklista vid aktiviteter

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – språk i tal och text

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – bild och formgivning