Inkluderingsverktyget – representation

Representation

Rekryteringen av förtroendevalda och representanter (som styrelser, valberedning,arbetsgrupper, kommit téer och råd) samt personal kan vara ett verktyg för att öka demokratin i organisationen. Vilka representanter som syns påverkar vilka som känner sig inkluderade i och av verksamheten.

 

Vi strävar efter att alltid ha en öppen (utannonserad) rekrytering för att bredda våra kontaktytor och nå så många som möjligt. När en sån rekrytering görs är det viktigt att fråga sig vilka som nås och tilltalas mest av annonseringen. Att ha riktade annonseringar som tilltalar underrepresenterade grupper kan vara bra för att inte fastna i gamla mönster och endast locka en viss typ av personer.

 

I rekrytering av personal använder sig Fältbiologerna av metoder och processer för att undvika diskriminering.

hexagon icon

Övning

chevron icon chevron icon

Reflektera kring frågorna nedan – gärna var för sig och sen i större grupp.

 

  • Hur ser representationen ut?

 

  • Speglar våra representanter det vi vill utstråla?

 

  • Hur möjliggörs underrepresenterade grupper att ta plats?

 

  • Hur kan överrepresenterade grupper ge plats åt andra?

Utvärdering

Glöm inte att göra en utvärdering efteråt och följa upp hur allting gick. Följde vi rutinerna? Fanns det några brister? Vad kan vi bli bättre på till nästa gång?

 

Vid större riksaktiviteter bör alltid en uppföljande enkät kommuniceras ut till deltagarna, som bl.a. undersöker deras upplevelse av inkludering/exkludering och se till att det lämnas över ordentligt om det är en ny grupp som ska ta över.

Inkluderingsverktyget

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – Checklista vid aktiviteter

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – språk i tal och text

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – bild och formgivning