Förtroendeuppdrag på lokal nivå

Förtroendeuppdrag på lokal nivå i Fältbiologerna

Har du precis blivit vald till ett förtroendeuppdrag i en klubb? Eller är du nyfiken medlem som undrar vad det innebär att ha ett förtroendeuppdrag? Välkommen! Att vara förtroendevald innebär helt enkelt att medlemmarna i er klubb har valt att ge dig förtroendet att göra en viss uppgift. Cool grej ju? Att vara förtroendevald är inte svårt och du kan alltid ta hjälp av andra i Fältbiologerna om du undrar något. Så våga prova! Som vi brukar säga: Om du inte är med i Fältbiologerna missar du halva livet, och om du inte är förtroendevald missar du halva Fältbiologerna.

Styrelsen

Styrelsen är de som är utsedda till att ha ansvar för klubben. Vad styrelsen gör bestämmer klubbens medlemmar tillsammans. Ramarna för vad styrelsen kan göra styrs också av klubbens stadgar och Fältbiologernas stadgar. Allmänt så finns det väldigt lite som en klubbstyrelse måste göra. Men för att Fältbiologerna ska kunna räkna er som klubb så behöver ni ordna ett årsmöte en gång per år. Klubbens medlemmar och andra i Fältbiologerna behöver också kunna komma i kontakt med er. 

 

Att sitta i en klubbstyrelse kan i övrigt till exempel handla om att ordna aktiviteter, lägga ut grejer på sociala medier, lägga in evenemang i kalendern eller svara på frågor från nya medlemmar som kommer till er klubbmejl. Här nedanför finns lite tips på vad några vanliga styrelseroller kan innebära. Ni kan dock ha helt andra roller, beroende på vad ni i klubben vill göra. Kanske ni hellre vill ha en fikaansvarig än en sekreterare? Det bestämmer ni i klubben!

hexagon icon

Ordförande

chevron icon chevron icon

Det finns flera olika sätt att vara ordförande på och ni bestämmer vad som funkar för er. Men några exempel på uppgifter som en ordförande ofta har är att dra ihop möten och hålla koll på vad ni behöver diskutera i styrelsen. Ordföranden kan också vara klubbens kontaktperson (t.ex om lokaltidningen vill intervjua er eller den som andra i Fältbiologerna vänder sig till vid frågor om klubben).

hexagon icon

Kassör

chevron icon chevron icon

Styrelsen har gemensamt ansvar över ekonomin, men ofta har man en kassör som sköter det praktiska. Det kan t.ex vara att söka bidrag från Fältbiologerna riks eller distrikt, betala ut utlägg och redovisa för årsmötet hur klubben spenderat sina pengar. Det behöver inte vara svårt alls. I Kunskapsbanken under fliken Ekonomi hittar ni lite allmänna tips, info om vilka bidrag ni kan söka, hur ni gör om ingen i klubben vill vara kassör och hur ni gör om ni vill ha ett bankkonto.

hexagon icon

Sekreterare

chevron icon chevron icon

Om ni vill kan ni ha en sekreterare som ansvarar för att samla ihop styrelsens protokoll (Fältbiologerna ställer dock inga krav på att ni som klubbstyrelse måste skriva protokoll, förutom på årsmötet).

hexagon icon

Ledamot

chevron icon chevron icon

Alla som sitter i en styrelse är styrelseledamöter. Om en inte dessutom har något fler uppdrag, såsom kassör eller ordförande, så kallas man helt enkelt för ledamot.

Andra uppdrag

hexagon icon

Valberedning

chevron icon chevron icon

En valberedning har som uppdrag att hitta peppade medlemmar till uppdrag inför årsmötet. För att bli vald till valberedning behöver man vara medlem i Fältbiologerna. För att hitta peppade medlemmar kan valberedningen till exempel kolla med de som redan sitter i styrelsen om de vill fortsätta, fråga medlemmar som varit på klubbens aktiviteter, göra ett brevutskick och skriva i Fältbiologernas sociala medier.

hexagon icon

Revisor

chevron icon chevron icon

En revisor har uppgiften att granska styrelsens arbete. Oftast brukar revisorn framförallt titta på klubbens ekonomi. Hen ska, om hen behöver, ha tillgång till styrelsemötesprotokoll, ekonomiska dokument, kvitton mm. Revisorn ska inte hjälpa styrelsen med ekonomiarbete, bara granska det. Eftersom olika klubbars ekonomi ser ganska olika ut, så har vi sammanställt lite tips till revisorn i den särskilda ekonomiguiden → 

För att Fältbiologerna ska kunna räkna er som en bidragsgrundande klubb när vi söker statsbidrag, så ska klubbens revisor inte sitta i styrelsen, samtidigt eller året innan hen är revisor. Hen får inte heller vara familjemedlem till någon i styrelsen, eller anställd av Fältbiologerna. Ni måste inte följa det här kravet, men det är såklart bra om ni gör det, för då kan Fältbiologerna få mer pengar till kul aktiviteter. Revisorn behöver inte vara medlem i Fältbiologerna, så ni kan till exempel fråga nyblivna fossiler (alltså de som just blivit för gamla för att vara med i Fältbiologerna) om de vill vara revisor. Kansliet håller på att samla en liten lista över personer som kan ställa upp som klubbrevisorer, fråga verksamhetsutvecklare@faltbiologerna.se om ni vill ha tips.

En myrstack med texten Kunskapsbanken

Detta är en del av Fältbiologernas kunskapsbank. Är det något som saknas här? Bidra gärna till kunskapsbanken! Läs mer i vår guide hur du gör för att bidra.

Du kan såklart också bara maila med material och tips på ändringar 🙂

kunskapsbanken@faltbiologerna.se Bidra till kunskapsbanken