• En skottkärra med lupiner
  • Lupiner text Bort med lupinen
en soptunna med lupiner

Varför bekämpa lupiner?

Har ni också sett den färgsprakande blomsterlupinen breda ut sig i vägrenarna, mil efter mil? Vissa tycker att den är vacker, men dess expansion är ett hot mot prästkrage, ängsviol, smultron, blåklocka och tjärblomster. Blomsterlupinen är en invasiv art från Nordamerika som gör stor skada på vår inhemska natur.

 

Många arter drabbas av blomsterlupinens framfart. Detta är för att blomsterlupinen binder  kväve, vilket gör marken mer näringsrik. Då trivs inte flertalet blommor. Eftersom många blomsterarter försvinner, får också insekter det svårare att klara sig. 

Lupiner

Vad är lupinbekämpardagen?

Denna dag samlas många fältbiologer och ett flertal engagerade för att ta itu med spridningen av blomsterlupinen. Fältbiologerna har vigt en hel dag för detta syfte. Vi tar reda på var lupinen finns, tar med oss olika redskap och ett glatt humör! Tillsammans kan vi bekämpa intrånget!

 

Den 6 juni, på Sveriges nationaldag, ger vi oss ut i hela landet tillsammans för att bekämpa lupinen!

Lupinaktiviteter!

Anordna lupinaktivitet!

Ska du/ni  anordna en lupinaktivitet genom Fältbiologerna?

Använd då “lupin” som Evenemangskategori när du skapar evenemanget här på hemsidan.

Vad kan jag göra?

hexagon icon

Lupinbekämpning – olika nivåer

chevron icon chevron icon

Nivå 0. – MINIMUM.

Bidra inte till spridningen av blomsterlupinen. Så inte blomsterlupiner i din trädgård eller någon annanstans.

 

Nivå 1. 

Plocka blomsterlupiner. Gör en vacker bukett men släng dem sedan på rätt sätt, d.v.s. skicka dem till brännbart på tippen, för att de inte ska bidra till ytterligare spridning.

 

Nivå 2.

Plocka fram lien och slå blomsterlupiner. Skicka sedan resterna till brännbart på tippen.

 

Nivå 3.

Gräv upp blomsterlupiner. Samla ihop rötterna du och låt dem antingen torka i solen eller skicka dem till brännbart, eftersom lupiner kan föröka sig via rotbitar.

 

Nivå 4. – HARDCORE.

Slå med lie flera gånger i sommar, och nästa!

Det här kan du göra på alla nivåer: bjud in vänner till detta evenemang och uppmuntra dina kompisar att också bekämpa blomsterlupiner!

 

Du tar självklart eget ansvar för vad, var och hur du gör för att få bort blomsterlupiner. Ta också hänsyn till de eldningsförbud som råder i delar av landet.

hexagon icon

Läs mer om lupiner & andra invasiva arter

chevron icon chevron icon

Inga blomsterlupiner där du bor? 

Du kan bidra genom att bekämpa andra invasiva arter såsom jättebalsamin, snöbär, foderlosta m. fl. Kolla artdatabankens lista för information om fler invasiva arter.

 

Fritidsodlingens riksorganisation

Läs gärna fritidsodlarnas PDF om blomsterlupinen och vilka liknande arter som du inte ska bekämpa.

 

Världens längsta blomsteräng

Läs gärna mer om hur du kan främja blomsterängar på Naturskyddsföreningens sida “Världens längsta blomsteräng”. Här kan du få tips på vilka invasiva arter som finns, reglerna kring vägkanter och vem somdu bör kontakta.

 

Invasiva arter hotar Sapmi

Det kanske största invasiva hotet mot vår biologiska mångfald är den nordamerikanska Contortatallen, som skogsbolagen planterat sedan 1970-talet inte minst på renbetesmarker i Sápmi vilket försvårar för samebyarna. Läs mer i rapporten.

Fältbiologernas karaktärer grafisk profil

Har du frågor om lupinbekämpning eller lupinbekämpardagen?

Maila oss!

lupiner@faltbiologerna.se Maila om lupiner