Vad vi tycker – Skogen, klimatet och forskning

Detta tycker vi om Skogen, klimatet och forskning

  • Skogen är en viktig kolsänka, som binder mycket stora mängder koldioxid, delvis i träden och främst i marken. Skogsskövling innebär stora utsläpp, dels vid själva avverkningen och dels när det avverkade materialet blir till koldioxid. Det tar, i boreala områden, i snitt minst 20 år för nya träd att fånga upp den koldioxid som släppts ut i samband med skövlingen. Därför bör material från skogen användas till så långlivade produkter som möjligt och endast i sista hand som biobränslen.

 

  • Dagens skogsindustri är en av Sveriges största klimatbovar. Skogsindustrin lägger samtidigt stora summor pengar på att sprida bilden av sig själva som miljövänliga, trots att forskning pekar på motsatsen (så kallad greenwashing). Fältbiologerna eftersträvar att avslöja skogsindustrins myter. Forskning om skogen bör alltid vara oberoende från ohållbara industriers vinstintressen.

Fältbiologernas karaktär-miljökämpen

Fältbiologernas skogspolitiska program

Vad vi tycker om skogen, klimatet och forskning är endast en del av vad vi tycker om skogen. Här kan du läsa hela vårt skogspolitiska program.