Växer pengar på träd? – FÄLTBIOLOGEN NR 3/2012

Växer pengar på träd? – FÄLTBIOLOGEN NR 3/2012

Ett nummer om pengar, ekonomiska samband, om möjliga förändringar på världssystemet samt stor artikelserie om Ojnareskogen på Gotland och kampen för att få den att stå kvar.

 

Läs FÄLTBIOLOGEN #3/2012 

 

Trevlig läsning!

Här hittar du fler av våra tidningar

Tidningen Fältbiologen