Livet är gratis – FÄLTBIOLOGEN NR 3 2009

Livet är gratis – FÄLTBIOLOGEN NR 3 2009

Det bästa i livet är gratis, heter det ju så fint. Och det håller vi med om. Fältbiologen nummer 3/09 handlar om gratis mat och möbler, frihet i skog och mark, om bär och svamp samt allt om hur du ska förbereda dig inför COP15-mötet i Köpenhamn

 

Läs FÄLTBIOLOGEN #3/2009 

 

Trevlig läsning!

Här hittar du fler av våra tidningar

Tidningen Fältbiologen