Fältbiologerna uppmanar till tyst minut för arternas död

Den 22 maj är det biologiska mångfaldens dag. Fältbiologerna utlyser därför en tyst minut för alla arter som dött ut. Samtidigt kommer det ske en manifestation som Fältbiologerna arrangerar i Stockholm för att uppmärksamma de förlorade arterna.

 

– Att så många arter dött ut och att uppemot en miljon arter riskerar att dö ut är en existentiell katastrof för både naturen och mänskligheten. Vår civilisation är helt beroende av biologisk mångfald för sin överlevnad. Rent vatten, ren luft och mat att äta – allt detta har vi tack vare mångfalden av liv på jorden, säger Leo Rudberg, vice ordförande för Fältbiologerna.

 

IPBES, FN:s expertpanel för biologisk mångfald, har nyligen släppt den mest omfattade rapporten hittills om livet på jorden. Rapporten fastslår att växter och djur dör ut i en hastighet vi aldrig tidigare sett och uppemot en miljon arter riskerar att dö ut bara de närmsta årtiondena. Anledningen är vi människor – skogsindustrin, gruvindustrin, jordbruksindustrin, klimatförändringarna, ohållbar jakt och invasiva arter.  

 

Rapporten säger också att det inte är för sent att stoppa utrotningen. Därför efterfrågar Fältbiologerna en radikal politik till försvar för arternas framtid. Jordens planetära gränser och biologisk mångfald måste prioriteras över ekonomiska tillväxtmål, både i Sverige och EU. Skogsskövlingen måste ersättas med ett hållbart skogsbruk, baserat på omväxlande kalhyggesfritt bruk och helt skyddade skogar.

 

Lagstiftning krävs på EU-nivå för att till exempel minska skadliga kemikalier och skogspolitiken måste ändra på det ohållbara skogsbruket. Biologisk mångfald är också någonting vi med egna ögon kan se utanför vårt fönster och någonting vi själva kan påverka genom att till exempel plantera bivänliga blommor och låta gräsmattor bli till ängar.

 

Fältbiologerna sörjer de arter som gått förlorade för alltid. Samtidigt enas vi i beslutsamhet att kämpa för de arter som finns kvar. Därför utlyser vi en tyst minut för artdöden under biologiska mångfaldens dag 22 maj klockan 18:00-18:01 som alla kan delta på var de än är.

 

I Stockholm arrangerar Fältbiologerna en manifestation ute i naturen vid Råstasjön i Solna kl 17:30-18:30. Medarrangörer för manifestationen är Skydda Skogen, Greenpeace och Biologiska mångfaldens dag-initiativet.

 

Länkar:

Tyst minut för artdöden>>

Manifestation för artdöden, Stockholm>>

IPBES-rapport >>

Om Fältbiologerna

Fältbiologerna är Sveriges största natur- och miljöorganisation för unga. Sedan 1947 har organisationen engagerat tusentals barn och unga mellan 6 till 25 år till att uppleva, skydda och kämpa för klimat och natur.

 

För ytterligare information:

Ordforande@faltbiologerna.se

Kommunikator@faltbiologerna.se