Inkluderingsverktyget – viktiga begrepp & grunderna för diskriminering

Viktiga begrepp

När en ska jobba inkluderande är det bra att ha kunskaper om olika begrepp och de sju diskrimineringsgrunder som omfattas av diskrimineringslagen. Diskriminering har ofta samband med fler än en diskrimineringsgrund. Kombinationer av olika saker kan ha betydelse för hur en person blir behandlad eller vilka typer av hinder hen stöter på.

 

Till exempel kan en ung tjej därför ha andra erfarenheter av diskriminering än en äldre kvinna. Att förstå och bekämpa hur olika förtryck samspelar med varandra kallas för intersektionalitet.

De sju diskrimineringsgrunderna

hexagon icon

Kön

chevron icon chevron icon

I Fältbiologerna utgår vi alltid från människors egna könsidentitet när vi bedömer människors kön. Det innebär att människor t.ex. kan vara tjejer, icke-binära, killar eller något annat, oavsett hur människors kroppar ser ut eller vad som står i deras pass.

 

Genus är ett begrepp som står för de sociala föreställningar som knyts till ett visst kön, alltså vad som anses vara typiskt kvinnligt och manligt.

hexagon icon

Könsidentitet eller könsuttryck

chevron icon chevron icon

Det kön en identifierar sig som samt hur en uttrycker sitt kön.

Det kan vara till exempel tjej, kille, icke binär eller ingenting. Begreppet transperson är ett paraplybegrepp för de av oss som genom våra könsidentiteter och/eller könsuttryck avviker från cisnormen, till exempel transsexuella eller intergender.

 

En cisperson är någon vars vid födseln tilldelade kön överensstämmer med ens juridiska, sociala och upplevda kön. Vid insamling av information (till exempel enkäter) ska vi alltid fråga om könsidentitet snarare än juridiskt kön.

hexagon icon

Sexuell läggning

chevron icon chevron icon

Vilka vi blir attraherade av. Till exempel homosexuell, pansexuell, heterosexuell, bisexuell eller asexuell.

hexagon icon

Ålder

chevron icon chevron icon

Uppnådd levnadslängd.

Åldersmaktsordningen är ett begrepp som belyser att barn och unga ofta får mindre makt än vuxna. Normen i samhället och inom många organisationer är medelålders vuxna.

 

Därför är organisationer som Fältbiologerna extra viktiga – där barn och unga får bestämma helt själva. Men glöm inte att åldersmaktsordningen finns även inom Fältbiologerna och att äldre fältbiologer därför måste tänka till och ge plats åt yngre.

hexagon icon

Etnisk tillhörighet

chevron icon chevron icon

Nationellt och etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande. Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. Dessa definierar en själv utifrån sin bakgrund och sin individuella historia.

hexagon icon

Religion eller annan trosuppfattning

chevron icon chevron icon

Världsreligionerna eller en tro som kan likställas med religion.

hexagon icon

Normbrytande funktionalitet

chevron icon chevron icon

Funktionsvariationer är exempel på normbrytande funktionalitet, alltså när vår funktion inte är enligt det som anses vara norm. Det kan vara varaktiga fysiska eller psykiska variationer av vår funktionsförmåga som både kan innebära särskilda fördelar och/eller kräva särskilda behov.

 

Några exempel är allergi, dyslexi, hörsel- och synskador, autism, adhd eller förlamning.

Andra viktiga begrepp

hexagon icon

Ekonomisk status

chevron icon chevron icon

Många saker i samhället handlar om pengar. Men alla har olika ekonomiska förutsättningar och möjligheter. Trots det är normen inom många verksamheter ofta personer ur den så kallade medelklassen – alltså personer som har gott om pengar och kan köpa mycket, betala för att vara med på aktiviteter och som har råd att åka nästan överallt.

hexagon icon

Homogen och heterogen

chevron icon chevron icon

En homogen grupp är likformig och består av personer med ungefär samma bakgrund. Perspektiven är ungefär likadana. En heterogen grupp är blandad, ser med olika ögon och därmed fler perspektiv.

hexagon icon

Kunskap, erfarenhet och kompetens

chevron icon chevron icon

Detta finns i många olika former. Det är bra att utmana vad som egentligen definieras som kunskap, erfarenhet och kompetens. Vågar vem som helst kalla sig för en expert? Till exempel har en som är yngre ibland kanske inte hunnit få lika lång erfarenhet av vissa saker som en äldre. Men en yngre person har andra slags erfarenheter och nya perspektiv på saker, en vet vad som tilltalar yngre, en har ett annat kontaktnät och kanske en mer uppdaterad kunskap kring hur det ser ut för yngre just nu.

Inkluderingsverktyget

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – Checklista vid aktiviteter

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – språk i tal och text

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – bild och formgivning