Vi blickar framåt – FÄLTBIOLOGEN NR 1/2015

Vi blickar framåt – FÄLTBIOLOGEN NR 1/2015

Vad är framtidens mat? Kommer vi att äta myror? Hur kommer naturen fungera utan människan? Vi tittar också på vildhästens comeback och framtidsångest

 

Läs FÄLTBIOLOGEN #1/2015 

 

Trevlig läsning!

Här hittar du fler av våra tidningar

Tidningen Fältbiologen