Fältbiolgoer under aktion

Miljö-och klimaträttvisa

Vad vi tycker om miljö-och klimaträttvisa

Dagens miljö- och klimatproblem har uppstått till följd av en ansvarslös och illa skött relation till våra ekosystem och medmänniskor. Oftast är det de människor som bär minst skuld som behöver betala det högsta priset vid klimatförändringar och ekologiska katastrofer. Miljöförstörelse hänger också ihop med och förstärker många andra typer av förtryck och maktrelationer gällande exempelvis kön, klass och etnicitet. Därför kämpar Fältbiologerna för miljö- och klimaträttvisa.

 

Fältbiologerna vill se en socialt rättvis omställning. Utsläpp och miljöförstöring är också sociala problem. Vi kan inte rädda miljön eller klimatet utan att inkludera global rättvisa samt respekt för mänskliga rättigheter i omställningen. Syftet med det här programmet är att klargöra Fältbiologernas ståndpunkt gällande vilka som bär ansvar och vilka som behöver kompenseras för dagens miljö- och klimatförstöring. Det utvecklar också vad Fältbiologerna anser i frågor om miljörasism, urfolks rättigheter, klimatflyktingar, teknikutveckling och fred.

Fältbiologernas miljö-och klimaträttvisa program

Här kan du läsa vårt miljö-och klimaträttvisa program i sin helhet.