Två fältbiologer håller upp två vägskyltar. Den ena står det förnybart på, den andra fossilgas

Klimat

Vad vi tycker om klimat

På grund av mänskliga aktiviteter såsom förbränning av fossila bränslen ökar halten av koldioxid och andra växthusgaser ständigt. Konsekvenserna av detta är stora, bland annat i form av rubbade ekosystem, mer frekvent extremväder och stigande havsnivåer. Detta leder redan idag till en mängd olika problem. Världens matproduktion drabbas negativt, människor tvingas på flykt och ett stort antal arter förlorar livsviktiga habitat. Än värre konsekvenser väntar, inte minst till följd av redan gjorda utsläpp.

 

De som drabbas först är de som inte har drivit den industriella utvecklingen. Strukturella lösningar är nödvändiga. Detta innebär bland annat minskad produktion och konsumtion, förbättrad samhällsplanering, en rättvisare resursfördelning globalt, ett förändrat ekonomiskt system och en omställning från ett beroende av fossila bränslen. Ansvaret för att lösa klimatkrisen är gemensamt, men vilar mest tungt på de som orsakat problemen. I en klimaträttvis värld kommer den materiella konsumtionen hos de flesta rika befolkningar att behöva minska.

Mål

• Mänsklighetens utsläpp av växthusgaser måste upphöra.

 

• Mänsklighetens beroende av fossila bränslen och kärnkraft ska försvinna.

 

• Samhället måste anpassas så att de oundvikliga miljöeffekterna av klimatförändringarna orsakar så lite skada som möjligt.

 

Ovanstående uppnår vi genom politisk handling både på internationell och nationell nivå. På nationell nivå är den lokala handlingen viktig. I resterande delen av vårt miljöpolitiska program utgår vi från sektorerna, samhällsplanering, transport samt produktion och konsumtion.

Fältbiologernas karaktär-miljökämpen

Fältbiologernas klimatpolitiska program

Detta är bara en del av vad vi tycker. Här kan du läsa vårt klimatprogram i sin helhet.