Sveaskog och andra statligt ägda skogar

Detta tycker vi om Sveaskog och andra statligt ägda skogar

Ägardirektiven för statens skogsbolag Sveaskog måste ändras. När så är lämpligt ska följande punkter även gälla annat offentligt skogsägande, t.ex. den skogsmark som ägs av Fastighetsverket och Fortifikationsverket. Detta innefattar:

 

  • Att riksdagen ska ge Sveaskog ett särskilt beslutat samhällsuppdrag kopplat till miljömålen för levande skogar och biologisk mångfald.

 

  • Att regeringen ska slopa Sveaskogs avkastningskrav.

 

  • Sveaskog endast ska redovisa sammanhängande skogsområden med långvarigt skydd såsom naturvård. Att spara enskilda träd på hyggen ska alltså inte inräknas i skyddet utan krävas och redovisas separat.

 

  • Att Sveaskogs mark med låga naturvärden används som bytesmark till skogsägare med höga naturvärden, när dessa skogsägares ursprungliga mark blir juridiskt skyddad.

 

  • Att Sveaskogs mark med låga naturvärden brukas med hyggesfria metoder, förutom i enskilda undantagsfall. Kalhyggen bör endast accepteras när de fyller ett särskilt ekologiskt syfte, till exempel att avverka invasiva trädarter eller återställa artfattig skog till åkermark.

 

  • Att all Sveaskogs mark med höga naturvärden ges formellt skydd.

 

  • Att Sveaskog ska avsätta tillräckliga resurser, t.ex. i form av kunniga biologer, för att uppfylla dessa mål. Den statligt ägda fjällnära skogen ska undantas från skogsbruk, utan att detta bekostas med pengar från naturreservatsbudgeten.

Fältbiologernas skogspolitiska program

Vad vi tycker om Sveaskog och andra statligt ägda skogar är endast en del av vad vi tycker om skogen. Här kan du läsa hela vårt skogspolitiska program.