Vad vi tycker – Strandskydd

Detta tycker vi om strandskydd

Allt fler av våra kuster exploateras för bebyggelse och turistverksamhet. Kusterna utgör unika ekosystem och de som finns kvar måste skyddas. Ytterligare ett hot mot kustens ekosystem är klimatförändringarna och den havsnivåhöjning de kommer medföra. Havsnivåhöjningen är även ett säkerhetsargument för att inte bygga vid kusten.

 

• Strandskyddet måste stärkas och utökas för att säkra kustekosystem, det rörliga friluftslivet samt för att skydda bostäder.

Fältbiologernas karaktär-miljökämpen

Fältbiologernas havspolitiska program

Vad vi tycker om strandskydd är endast en del av vad vi tycker om hav och vatten. Här kan du läsa hela vårt havspolitiska program.