Internationell skogspolitik

Detta tycker vi om internationell skogspolitik

  • Svensk import av ohållbart trä – alltså trä som inte avverkats på ekologiskt och biologiskt försvarbara grunder i samråd med urfolk och annan lokalbefolkning – ska stoppas. Alla företag som bidrar till att ödelägga skyddsvärda skogar i alla delar av världen bör bekämpas.

 

  • Internationell lag (t.ex. handelsavtal och konventioner) måste anpassas för att stoppa sådan skövling. Sverige ska aldrig ingå internationella avtal där skogsskövling legitimeras.

 

  • Sverige måste leva upp till alla EU:s mål för biologisk mångfald i skogen. Medlemsländer måste alltid få driva en ambitiösare skogspolitik än EU:s miniminivå. EU måste ställa högre krav på alla medlemsländer inklusive Sverige för att miljömålen inom skogen ska nås.

Fältbiologernas skogspolitiska program

Vad vi tycker om internationell skogspolitik är endast en del av vad vi tycker om skogen. Här kan du läsa hela vårt skogspolitiska program.