Vad vi tycker – Internationell skogspolitik

Detta tycker vi om internationell skogspolitik

  • Svensk import av ohållbart trä – alltså trä som inte avverkats på ekologiskt och biologiskt försvarbara grunder i samråd med urfolk och annan lokalbefolkning – ska stoppas. Alla företag som bidrar till att ödelägga skyddsvärda skogar i alla delar av världen bör bekämpas.

 

  • Internationell lag (t.ex. handelsavtal och konventioner) måste anpassas för att stoppa sådan skövling. Sverige ska aldrig ingå internationella avtal där skogsskövling legitimeras.

 

  • Sverige måste leva upp till alla EU:s mål för biologisk mångfald i skogen. Medlemsländer måste alltid få driva en ambitiösare skogspolitik än EU:s miniminivå. EU måste ställa högre krav på alla medlemsländer inklusive Sverige för att miljömålen inom skogen ska nås.

Fältbiologernas karaktär-miljökämpen

Fältbiologernas skogspolitiska program

Vad vi tycker om internationell skogspolitik är endast en del av vad vi tycker om skogen. Här kan du läsa hela vårt skogspolitiska program.