Vad vi tycker – Havsbaserad vindkraft

Detta tycker vi om havsbaserad vindkraft

Allt fler vindkraftverk planeras i havet. Fältbiologerna ser att dessa vindkraftverk kan bidra till klimatomställningen på utan att skada den biologiska mångfalden, men endast givet vissa strikta krav.

 

• Ingen vindkraft som hotar bevarandevärden får placeras i skyddade eller skyddsvärda områden eller i närheten av sådana områden.

 

• Vindkraft i redan förstörda områden (såsom trålområden) kan i vissa fall gynna biologisk mångfald genom att fundamenten kan fungera som nya livsmiljöer för olika arter. Sådan vindkraft är acceptabel. Detta förutsätter dock att andra relevanta åtgärder för ökat naturskydd i området sätts in, såsom fiskereglering och att områden även har ett skydd efter nedmontering av kraftverken.

Fältbiologernas karaktär-miljökämpen

Fältbiologernas havspolitiska program

Vad vi tycker om havsbaserad vindkraft är endast en del av vad vi tycker om hav och vatten. Här kan du läsa hela vårt havspolitiska program.