Vad vi tycker – GMO

Vi tar ställning mot ohållbar användning av GMO

Vi tar ställning mot ett jordbruk med genmodifierade organismer i den mån det upprätthåller beroendet av  bekämpningsmedel, skadar ekosystemet, skapar social ojämlikhet eller motverkar småskaligt ekologiskt jordbruk. Fältbiologerna motsätter sig dock inte GMO som princip, då de samtidigt utgör stora möjligheter att exempelvis producera mer resistenta grödor som kan bidra till att lösa världens problem med svält, undernäring och artdöd. 

 

  • Användningen av GMO i jordbruket bör föregås av en öppen debatt där alla parter som kan tänkas påverkas av odlingen av grödorna får inflytande. 

 

  • En spridning av modifierade gener från organismer i ekosystem kan få oförutsägbara biologiska effekter, och odling av dessa bör därför utredas noggrant på förhand. Försiktighetsprincipen måste tillämpas när tillräcklig forskning inte finns.

 

  • Vi motsätter oss att gener kan patenteras, då det finns stora risker för att patenten på genmodifierade grödor bidrar till att bönder blir beroende av storföretag för till exempel utsäde och skräddarsydda bekämpningsmedel. 

 

  • För att förhindra detta bör mer forskning ske i statlig regi för att lösa jordbrukets problem utan att naturen eller människor riskerar att komma till skada. 

Fältbiologernas karaktär-miljökämpen

Fältbiologernas jordbrukspolitiska program

Detta är en liten del av vad vi tycker om jordbruk. Här kan du läsa hela vårt jordbrukspolitiska program.