Unga miljöengagerade: Rör inte ålen!

Unga miljöengagerade: Rör inte ålen!

8 januari 2024

Pressmeddelande 

 

Fältbiologernas riksårsmöte har i helgen beslutat att fördöma regeringens beslut om att tillåta utökat fiske av ål, som är en akut utrotningshotad art.

Den 6 januari beslutade Fältbiologerna, Sveriges största ungdomsförening för natur, miljö och klimat, att fördöma regeringens beslut från den 3 januari om att tillåta utökat ålfiske. 

 

– Det är helt absurt att man tillåts fiska en akut hotad art såsom ålen, säger Iris Elmér, natur- och faunavårdsstudent och medlem i Fältbiologerna. 

 

Samtidigt lyfter hen att ålfisket inte är det största hotet mot ålen. Varje år dör cirka 90 ton ål i svenska vattenkraftverk, enligt SLU 2020. Trots att forskningen med obestridlig tydlighet visar att vattenkraften är förödande för ålarna valde regeringen den 12 december 2022 att pausa miljöprövningen gällande den svenska vattenkraften i 12 månader.

Den svenska strategin för att kompensera för miljöpåverkan har istället bestått av att importera ålyngel från Biscaya-bukten; en metod som inte har särskilt starkt stöd i forskningen och som dessutom leder till att ålbeståndet globalt minskar.

 

– Det här beslutet handlar uppenbarligen inte om att varken skydda ålen eller ålfisket. Om regeringen verkligen har intresse av att bevara ålen och Ålakustens kulturarv så skulle man säkra en långsiktigt gynnsam bevarandestatus för arten istället för att ägna sig åt symbolpolitik, fortsätter Iris Elmér, natur- och faunavårdsstudent och medlem i Fältbiologerna. 

 

På Fältbiologernas riksårsmöte i helgen beslutade även organisationen om en ambitiös kampanj för att få unga att engagera sig i havs- och fiskepolitik inför EU-valet. 

 

– Havs- och fiskepolitik lyfts ofta som en fråga för fiskeindustrin, men den är högst aktuell för vår delade framtid på en frisk och levande planet. Därför måste vi unga göra våra röster hörda för miljön på alla plan vi kan så att EU-politiken förs med vår framtid i främsta rummet, säger Regan McEnroe, vice ordförande i Fältbiologerna. 

 

Med kampanjen hoppas Fältbiologerna att få både väljare och kandidater att ta ställning för skärpta skydd och sänkta fiskekvoter för hotade arter.

 

– Politiken ska föras utifrån vad forskningen tydligt säger: Vi behöver agera nu för att säkerställa en hållbar framtid, säger Regan McEnroe, vice ordförande i Fältbiologerna. 

Om Fältbiologerna

Fältbiologerna är Sveriges största ideella förening för natur- och miljöintresserade unga mellan 6-25 år och har funnits sedan 1947. Vi är också Naturskyddsföreningens fristående barn- och ungdomsorganisation.

Regan McEnroe till vänster och Iris Elmér till höger framför en grön trävägg.

Till vänster: Regan McEnroe (vice ordförande, Fältbiologerna)  Till höger: Iris Elmér (medlem, Fältbiologerna). Foto: Anna Wallgren/Fältbiologerna

Porträtt av Regan McEnroe framför en turkos trävägg

KONTAKT:

Regan McEnroe, vice ordförande, Fältbiologerna

regan.mcenroe@faltbiologerna.se 073-330 09 50 Maila Regan