Stora Lupinbekämpardagen 6 juni

RÄDDA BIOLOGISK MÅNGFALD – BEKÄMPA LUPINER! 🚨🚨🚨

Har ni också sett den färgsprakande blomsterlupinen breda ut sig i vägrenarna, mil efter mil? Vissa tycker att den är vacker, men dess expansion är ett hot mot prästkrage, ängsviol, smultron, blåklocka och tjärblomster.

Varför? Jo, blomsterlupinen är en invasiv art från Nordamerika. Den har spritt sig rasande snabbt i Sverige och tar därmed växtplats från flera av våra mest älskade arter. Dessutom binder den kväve, vilket gör marken mer näringsrik. Då trivs inte flertalet blommor. Eftersom många blomsterarter försvinner, får också insekter det svårare att klara sig.

Blomsterlupinen gör alltså stor skada och den har redan fått ett starkt fäste i Sverige. Men tillsammans kan vi bekämpa den! Den sjätte juni, på Sveriges nationaldag, ger vi oss ut i hela landet för att bekämpa lupinerna.

 

 

Invasiva arter hotar Sapmi 🔥🔥🔥

Fältbiologerna kräver att politikerna ska ta ansvar för att stoppa de invasiva växterna – men när nu makthavarna inte tar sitt ansvar uppmanar vi alla att gå ut själva för att rycka upp dem med rötterna och samtidigt sätta press på våra politiker.

Det kanske största invasiva hotet mot vår biologiska mångfald är den nordamerikanska Contortatallen, som skogsbolagen planterat sedan 1970-talet inte minst på renbetesmarker i Sápmi vilket försvårar för samebyarna. Natursidan rapporterar:

“Renarna behöver lavar, men lavar trivs inte i contortaplantagerna och dessutom är det svårt att leda renarna genom dessa plantager. Omvandlingen av landskapet har skett utan samråd med samebyarna.

 

– Vi kräver att storskogsbruket tar sitt ansvar och slutar plantera Contorta i renskötselområdet, och tar fram en plan för hur befintliga bestånd kan avvecklas. Vi kräver respekt för vår rätt att kunna använda marken för renbete och accepterar inte att Contorta planteras på våra marker, skriver Svenska Samernas Riksförbund i sin rapport.”

 

 

Fältbiologerna kräver därför av riksdag och regering:

 

🔥 Förbjud försäljning och plantering av invasiva växter – inklusive blomsterlupiner och Contortatallar.

🔥 Satsa rejält på både statlig, regional och kommunal nivå på att rent fysiskt bekämpa invasiva växter.

🔥 Driv på i EU och världshandelssammanhang för att minska spridningen av invasiva växter globalt.

Om Fältbiologerna

Initiativtagare till Stora Lupinbekämpardagen är Fältbiologerna – Sveriges största miljö- och naturorganisation för unga. Vi är ute i naturen och inne i miljödebatten. Sedan 1947 har vi folkbildat och engagerat över 100 000 barn och unga.

 

Kontakt och ytterligare information:

Leo Rudberg, ordförande Fältbiologerna

ordforande@faltbiologerna.se

076-2508230