Skriv ett medborgarförslag

Vad är ett medborgarförslag och hur kan man tänka för att skriva ett?

Det finns en massa olika sätt som människor kan påverka världen. Ett sätt är att lämna ett så kallat medborgarförslag till sin kommun. Så om du har en idé på hur din kommun kan bli bättre – skriv ett medborgarförslag! Här kan du läsa  om hur du gör för att lämna ett medborgarförslag och några tips för att öka dina chanser att det går igenom. 

hexagon icon

Vem kan lämna in ett medborgarförslag? 

chevron icon chevron icon

I de flesta av alla kommuner i Sverige så har medborgare möjlighet att lämna in så kallade medborgarförslag. Alla som är folkbokförda i kommunen kan lämna in ett medborgarförslag (alltså även barn och unga under 18 år). Medborgarförslag lämnar du in som privatperson. Det går alltså inte att lämna in ett medborgarförslag som förening (såsom er fältbiologklubb). Däremot kan ni vara flera privatpersoner som skriver under medborgarförslaget, för att visa att ni är många.

 

hexagon icon

Vad kan ett medborgarförslag handla om?

chevron icon chevron icon

Ett medborgarförslag måste handla om ett område som kommunen har hand om. Det kan vara exempelvis skötsel av utemiljöer, skola, omsorg, demokratifrågor eller liknande. Är du osäker på om kommunen har hand om frågan du vill lämna ett förslag om kan du exempelvis kika runt på kommunens hemsida för att läsa om vad kommunen gör – och varför inte kontakta dem för att fråga?

 

hexagon icon

Vad behöver du göra för att kommunen ska behandla ditt medborgarförslag?

chevron icon chevron icon

Ofta kan man hitta instruktioner på sin kommuns hemsida om vad som gäller just hos dem. Men några allmänna tips är att:

 • Ditt mejl ska vara märkt med Medborgarförslag.
 • Du ska ange ditt namn, adress, telefonnummer och mejladress. 
 • Det ska innehålla ett konkret förslag som kommunfullmäktige kan ta ställning till. 
 • Det får bara handla om ett ämne (vill du lägga förslag om flera grejer lägger du flera olika medborgarförslag)
 • Förslaget får inte handla om en enskild person eller ha odemokratiskt eller nedsättande innehåll.
hexagon icon

Några tips för att öka chanserna att ditt förslag går igenom

chevron icon chevron icon
 • Var så konkret du kan. Föreslå vad som ska göras, var, hur och när. 
 • Skriv på ett konstruktivt, uppmuntrande och peppigt sätt. 
 • Utgå ifrån mål som tjänstepersoner och politiker redan ska jobba för. Ta reda på vad som redan görs, och bygg vidare på det.
 • Få flera personer att underteckna ditt förslag. 
 • Se till att förslaget hamnar på rätt ställe. Det står på kommunens hemsida var du ska skicka medborgarförslag.
 • Ta personlig kontakt med politiker: inte minst de som du tror kan hålla med dig i frågan.
 • Skapa uppmärksamhet! Visa att det finns många som tycker som du. Du kan exempelvis tipsa din lokaltidning om ditt förslag, använda dig av sociala medier med mera.
hexagon icon

Vad händer när du har lämnat in förslaget? 

chevron icon chevron icon

När du lämnat in medborgarförslaget är det offentlig handling och ditt namn kommer finnas med i fullmäktigeprotokoll. När du har lämnat ditt förslag tas det upp på nästa fullmäktigesammanträde. Där bestämmer de vem som ska besluta om ditt förslag, t.ex en särskild nämnd. Du får efter det veta hur ditt förslag kommer behandlas. Enligt kommunallagen ska det behandlas inom ett år. Den som skickat in förslaget ska meddelas när förslaget ska upp till beslut. Du har möjlighet att närvara när ditt förslag ska behandlas.

 

En myrstack med texten Kunskapsbanken

Har du egna tips? Bidra gärna till kunskapsbanken! Läs mer i vår guide hur du gör för att bidra 🙂

kunskapsbanken@faltbiologerna.se Bidra till Kunskapsbanken