Skriv en debattartikel

En kvinna som tänker

Hur skriver man en debattartikel?

Hur ska man få någon att tänka till, ändra åsikt eller till och med göra någonting åt ett problem? En debattartikel kan vara en fantastiskt redskap för att sätta igång tankar hos många människor!

 

Att skicka en debattartiklar till tidningar är oftast väldigt uppskattat, då debattartiklar håller tidningen levande.

Förarbete

Frågor att ställa sig innan du börja skriva:

1. Vem vill jag påverka?

2. Vad är mitt viktigaste budskap?

3. Vad vill jag att läsaren ska tycka eller känna av artikeln?

4. Hur kan jag koppla mitt ämne till något aktuellt i debatten/samhället?

 

Läs gärna andra debattartiklar och bli inspirerad!

hexagon icon

Vad har skrivits tidigare i debatten?

chevron icon chevron icon

För att kunna skriva en riktigt bra debattartikel är det bra att kolla om det tidigare skrivits artiklar om samma ämne, och om du kan hitta bakgrundsinformation till din debattartikel i exempelvis TV-inslag eller rapporter.

 

Finns det argument eller tankesätt som är intressanta? Ta vara på det!

hexagon icon

Vad händer idag?

chevron icon chevron icon

Har det just brunnit i en skog? Har en båt just läckt olja i Östersjön? Ska politikerna snart rösta om flygskatten i riksdagen?

 

För att du ska få de bästa möjligheterna att nå ut med ditt budskap i frågan är det bra om din text publiceras medan frågan är så aktuell som möjligt, det är bra att vara på hugget!

Vad ska artikeln innehålla?

Att skriva en debattartikel utifrån allmänintresset är viktigt. Hur påverkas alla i samhället av beslutet/förändringen/det som
sker?

hexagon icon

Finns det regional anknytning?

chevron icon chevron icon

Skriver du en artikel om till exempel vattenföroreningar i Sverige – ge gärna exempel på (om det finns) föroreningar i närheten.

 

Att kunna visa att det du skriver om inte bara är ett problem på global nivå eller på riksnivå är ett bra sätt att nå fram till läsaren.

hexagon icon

Visa att det finns olika åsikter

chevron icon chevron icon

Visa att det finns olika åsikter i frågan och varför de andra argumenten inte håller.

 

Ha inte för aggressiv ton här, då det kan göra att läsaren inte tar dig på allvar.

hexagon icon

Är all fakta korrekt?

chevron icon chevron icon

Är all fakta riktig? Finns det stöd för alla argument? Använd dig av bra och trovärdiga källor.

Struktur

hexagon icon

Introduktion

chevron icon chevron icon

Ha gärna med en inledande fråga! Då sätter du igång tankarna hos läsaren. Berätta sedan om det som har hänt eller kommer att hända i samhället, till exempel att en ny lag kommer att införas. Här kan du nämna en auktoritet som antingen är för eller emot i ämnet.

hexagon icon

Bakgrund

chevron icon chevron icon

Berätta om hur situationen såg ut tidigare. För att läsaren ska kunna följa med i argumentationen behöver hen informationen som ligger till grund för argumenten.

hexagon icon

Tes

chevron icon chevron icon

Här ska du introducera vad du ska argumentera för. Skriv ett påstående, helst i en enda mening, som gör att läsaren lätt förstår din ståndpunkt i frågan.

 

Argument 1:
Ditt första argument ska helst innehålla ren fakta, gärna statistik. Gör gärna en jämförelse med en händelse som du kan koppla till ditt argument.

 

Argument 2:
Ta fram och visa din motståndares främsta argument och ge motbevis. Då visar du att din tes är mer pålitlig.

 

Argument 3:
Använd så kallade emotionella argument för din tes. Man kan använda medkänsla, ilska, hopp osv för att väcka känslor hos läsaren. Du kan till exempel påtala att ett nytt lagförslag gör det orättvist för en grupp människor och få läsaren att känna empati för dem.

hexagon icon

Avslutning

chevron icon chevron icon

Skriv en kortare sammanfattning av dina bästa argument, visa hur de stöder din tes och avsluta med en vädjan till läsarens samvete.

Övriga tips

hexagon icon

Kolla upp max antal tecken för din tänkta tidning

chevron icon chevron icon

Ofta finns det även en maxgräns för debattartiklar/insändare på den lokala tidningen. Kolla upp detta innan. Här finns länkar till ett par stora tidningars debattsidor och de regler de har.

 

Om debattartikeln är för långrandig finns det också en risk att läsaren slutar läsa. Ta bort det som inte är nödvändigt för argumentationen.

hexagon icon

Skriv enkelt

chevron icon chevron icon

Fackspråk och långa meningar kan göra att läsaren tappar intresset. Skriv kortare, enklare meningar som gör texten lätt att följa. Då öppnar du upp för att fler läsare ska kunna ta in ditt budskap!

 

Låt gärna någon som inte är så insatt i frågan läsa din debattartikel och komma med förslag på förbättringar innan du skickar in den till tidningen.

 

Både när vi pratar och när vi skriver en text är det bra att fundera över vilka personer som lyfts fram.

 

Sträva alltid efter att ha ett så enkelt och lättläst språk som möjligt. Kolla gärna i checklistan i inkluderingsverktyget .

hexagon icon

Rubrik

chevron icon chevron icon

Cirka 5-10 ord är lagom i rubriken. En rubrik inte ska vara mer än 70-110 tecken lång. 

 

Tidningen som du har skickat artikeln till har rätt att ändra rubriken. Men att skicka med ett förslag skadar inte! Rubriken får gärna vara fyndig, men innehållsrik!

 

hexagon icon

Bilder

chevron icon chevron icon

Din debattartikel kan även innehålla bilder. En redaktör har dock alltid rätten att ta bort/byta bild.

 

Det är också viktigt att du använder bilder du får använda och det kan behöva stå fotografens namn.

 

Formgivning och layout styr ofta vilka som tilltalas av kommunikationen. Kolla gärna in checklistan i inkluderingsvertyget för bilder

hexagon icon

Avsändare

chevron icon chevron icon

Att vara enskild avsändare är inget fel, men debattartikeln kan ha ännu större inverkan ifall fler representanter från liknande organisationer skriver under på artikeln. Till exempel Naturskyddsföreningen, Skydda Skogen, Greenpeace, WWF osv.

Vad händer sen?

Efter att du har fått din debattartikel publicerad kanske någon svarar på den och kommer med motargument. Därför måste du vara beredd att skriva in igen och bemöta argumenten!

 

Att inte svara kan uppfattas som att du medger att du har förlorat debatten. Men kom ihåg att ditt debattsvar också ska tillföra något till debatten, inte vara en exakt upprepning av det du redan skrivit.

 

Lycka till! 

En uggla med hatt urklipp

Hej! Behöver du bolla idéer eller att någon hjälper dig textgranska din debattartikel? Maila gärna kansliet så hjälper vi gärna till 🙂

info@faltbiologerna.se Kansliet