• Fältbiologernas grön-gula flagga i en skog
  • Hönsbär i förgrunden. Fältbiologer i baklgrunden

Aktiviteter med skogsnätverket

Om skogsnätverket

Vad gör skogsnätverket?

Tillsammans lär vi oss hur man känner igen en värdefull skog och hur man kan främja dess biologiska mångfald samtidigt som vi försöker sprida kunskapen vidare till politiker, skogsbolag och lokalbefolkning. Nätverket har möten cirka tre gånger om året där vi planerar och utvärderar vår verksamhet, ofta i kombination med exkursioner och kurser. Vanligtvis genomför vi en större inventering varje sommar och ordnar ibland spetskurser kring olika ämnen, exempelvis signalarter, skogsbruksmodeller, tickor eller vedlevande insekter.

 

Engagera dig i skogsnätverket

Bli aktiv genom att komma på en av våra aktiviteter! Information om vad som händer inom Skogsnätverket framöver finns i kalendern och i vår facebookgrupp.

Alla medlemmar i Fältbiologerna har rösträtt på nätverkens årsmöten. Håll utkik!

+

Kontakt

+

Stadgar och protokoll

+

Inventeringsrapporter

+

Vad är ett nätverk?

Ett nätverk består av medlemmar från hela landet som vill engagera sig inom ett speciellt område, t.ex. skog, klimat, jordbruk och gruvor.  Nätverken är direkt kopplade till riksföreningen och är endast nationella. Alla medlemmar i Fältbiologerna har rösträtt på nätverkens årsmöten. Nätverken har inte egna medlemmar, endast klubborganisatörer som väljs på nätverkens årsmöten.

Fältbkiolog till vänster tittar ut över en sjog och sjö

Vill du veta mer om skog och inventering?

Är du nyfiken på skogsfrågor, men tycker att det verkar svårt att sätta sig in i? Bor du vid en skog som hotas att huggas ner? Undrar du hur skogsinventeringar går till egentligen? Eller äger du en skog och undrar om du verkligen måste göra som virkesköparna säger och hugga ner den?

 

Nyfiken på skog (PDF)

Skogsnätverket nyheter

Fältbiologer inventerar skog 2017
28 november 2017

Beviset Värdefull skog avverkas hejdlöst

Död ved i skogen
17 augusti 2015

Holmen Skog bryter mot sin FSC-certifiering – igen

Inventering i skog vattudal
21 augusti 2014

Fältbiologerna stoppar Holmeskog avverkning

Vad tycker Fältbiologerna om skogen?

Här kan du läsa vad vi tycker om hur skogen ska skötas och vad som behöver göras för att skogen ska må så bra som möjligt