Skogar med hotade arter på väg mot avverkning i Jämtland

Inventering av fragmenterade barrnaturskogar i norra Jämtland

20 februari 2024

Mellan den 6:e och 14:e augusti 2023 inventerade Fältbiologernas skogsnätverk naturvärden kring Flåsjön, Tåsjön och Dragan i norra Jämtland. På lokalerna hittades mellan 22 och 46 naturvårdsarter varav omkring 25 rödlistade arter på de finaste lokalerna. På flera lokaler hittades dessutom fler än fem olika VU-arter vilket tyder på mycket höga naturvärden. En del av skogarna som inventerades ägs av SCA och en av Holmen skog, medan resten är privatägda.

 

Alla lokaler består av små skogspartier i ett kraftigt fragmenterat landskap som trots detta håller höga naturvärden. Samtidigt är flertalet av lokalerna avverkningsanmälda och behöver snarast skyddas eller undantas från avverkning

 

Läs rapporten här 

 

Om Fältbiologerna

Fältbiologerna är Sveriges största natur- och miljöorganisation för unga. Sedan 1947 har organisationen engagerat tusentals barn och unga mellan 6 till 25 år till att uppleva, skydda och kämpa för klimat och natur. www.faltbiologerna.se

 

Kontakt och ytterligare information

Lisa Forsberg
Kommunikatör
0703870127
kommunikator@faltbiologerna.se

 

Läs mer om vad skogsnätverket gör och hur du som medlem kan gå med! Här hittar du alla inventeringsrapporter också

skogsnatverket@faltbiologerna.se Läs mer om skogsnätverket