Våra samarbetsorganisationer

Här hittar du nog de flesta av de samarbetsorganisationer som Fältbiologerna har! Hör av dig till riksstyrelsen om du har några frågor om samarbeten eller organisationerna.

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen är Fältbiologernas vuxenorganisation. Vi delar kansli i Stockholm. Fältbiologerna har också en fast plats i Naturskyddsföreningens styrelse.

 

Läs mer om Naturskyddsföreningen

Läs vår guide för lokal samverkan med Naturskyddsföreningen

AirClims logotyp

Airclim

AirClim, Luftförorenings- och klimatsekretariatet, är en ideell förening som drivs av WWF, Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Fältbiologerna. Föreningen jobbar bland annat med att bevaka luftförorenings- och växthusgasfrågor på EU-nivå. Här har Fältbiologerna en fast plats i styrelsen.

 

Läs mer om Airclim

Chemsecs logotyp

Chemsec

ChemSec, Internationella kemikaliesekretariatet, arbetar framförallt inom EU för att minska kemikalieanvändningen och i styrelsen finns representanter från WWF, Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Fältbiologerna. Här har Fältbiologerna en fast plats i styrelsen. 

 

Läs mer om Chemsec

MKG logotyp

MKG

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning,bevakar och granskar kärnkraftsindustrins arbete med ett planerat slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Det är en ideell förening och ett samarbete mellan Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen, Naturskyddsföreningen i Kalmar, Skåne, Uppsala län och Oss-Opinionsgruppen för Säker Slutförvaring i Östhammar. Här har Fältbiologerna en fast plats i styrelsen. 

 

Läs mer om MKG

Färnebo folkhögskolas logotyp

Färnebo folkhögskola

Freds-, miljö- och solidaritetsrörelsernas folkhögskola. Här är Fältbiologerna medlem och en av organisationerna som en gång grundade folkhögskolan. Här har Fältbiologerna möjlighet att ha en representant för föreningen.

 

Läs mer om Färnebo folkhögskola

LSU logotyp

LSU

Fältbiologerna är en  medlemsorganisation i paraplyorgani-sationen LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, som samlar ungdomsorganisationer i syfte att stärka ungas demokratiska organisering.

 

Läs mer om LSU

Station LInné logotyp

Station Linné

Station Linné är en öländsk forskningsstation som bedriver egen forsknings- och utbildningsverksamhet. Här är Fältbiologerna medlem.

 

Läs mer om Station Linné

 

Yee-logotyp

Yee – Youth and Environment Europe

YEE (Youth & Environment Europe) är ett nätverk för ungdomsorganisationer som arbetar med miljöfrågor. I Yee är Fältbiologerna medlem.

 

Läs mer om YEE