Så skriver du en motion till riksårsmötet

Vill du påverka vad föreningen ska göra eller tycka?

Bra! Då kan du skriva en motion. En motion kan handla om olika saker.

 

Inför riksårsmötet kan medlemmar skicka in motioner. En motion handla om allt från förslag på kampanj, till ändringar i stadgarna eller några av våra politiska program. I vår motionsskrivarguide får du hjälp steg-för-steg om hur du kan skriva en motion. Här kan du också se exempel på tidigare motioner*.

 

Riksstyrelsens propositioner (förslag) kommer finnas på hemsidan senast 15 oktober.

 

Skicka in din motion till riks.styrelsen@faltbiologerna.se  senast den 1 november!

 

Läs vår motionsskrivarguide

 

P.S! Om du inte vill skriva en motion själv kan du skriva den med en kompis eller en annan fältbiolog. På vår kanal riksårsmötet på Discord kan du skriva om din motionsidé.

 

Lycka till med motionsskrivandet!

 

*Alla tidigare motioner hittar du in tidigare års Viktiga Papper (årsmöteshandlingar)