Skogar med hotade arter riskeras att avverkas

Inventering av Sveaskogs barrnaturskogar i Jokkmokk kommun

8 april 2022

Mellan den 7:e och 15:e augusti 2021 inventerade Fältbiologernas skogsnätverk naturvärden vid Larveberget, Görjeån och sjön Vuollávrre sydost om Jokkmokk. Skogarna som inventerades ägs av Sveaskog och hyser höga naturvärden. Trots detta var skogarna vid Larveberget avverkningsanmälda vid inventeringstillfället (samråd pågår i nuläget) och de vid Görjeån är fortfarande avverkningsanmälda. Skogarna som inventerades kring Vuollávrre ingår i Luottåive ekopark och en del av dessa ligger i målklassen “produktion med förstärkt hänsyn”, vilket skulle kunna innebära att de i framtiden blir kalavverkade.

 

I varje område hittades mellan 17 och 22 rödlistade arter samt mellan 6 och 9 skogliga signalarter som inte är rödlistade. Minst två arter kategoriserade som sårbara (VU) hittades dessutom i varje område.

 

Alla de inventerade områdena håller så pass höga naturvärden att de bör undantas från avverkning och skyddas.

 

Läs rapporten här 

 

Om Fältbiologerna

Fältbiologerna är Sveriges största natur- och miljöorganisation för unga. Sedan 1947 har organisationen engagerat tusentals barn och unga mellan 6 till 25 år till att uppleva, skydda och kämpa för klimat och natur. www.faltbiologerna.se

 

Kontakt och ytterligare information

Lisa Forsberg
Kommunikatör
0703870127
kommunikator@faltbiologerna.se

 

Läs mer om vad skogsnätverket gör och hur du som medlem kan gå med! Här hittar du alla inventeringsrapporter också

skogsnatverket@faltbiologerna.se Läs mer om skogsnätverket