Vad är ett Riksårsmöte?

Riksårsmötet är Fältbiologernas högst beslutande organ. Under Riksårsmötet följer vi upp föregående år och tar beslut om framtiden. RÅM hålls i början av januari och arrangeras på olika platser varje år. Alla medlemmar har möjlighet att delta och rösta på årsmötet.

RÅM är en förkortning för RiksÅrsMöte och är Fältbiologernas högsta beslutande organ.

Nästa riksårsmöte 2024 är mellan 3-7 januari i Gycklargruppen TRiX lokaler i Västerås. Läs mer och anmäl dig

Deltagare på riksårsmötet i Kalmar 2023. Bakgrund Kalmar slott

RÅM – Mer än bara riksårsmöte!

RÅM är allas stora chans att träffas och diskutera Fältbiologernas framtid och hur vi ska förändra och förbättra. Men i Fältbiologerna är RÅM också fullspäckat med så mycket mer än ett möte.  Förutom själva årsmötet innehåller RÅM också en massa spännande föreläsningar och ofta en utflykt i naturen.

 

RÅM avslutas med en stor högtidlig middag och den stora RÅM-showen, där alla deltagare får chansen att visa upp sina talanger och underligheter. Dagar i demokratins tecken som avslutas med att slå klackarna i taket, det är RÅM det!

Vad gör vi på Riksårsmötet?

Vad har hänt i föreningen?

Riksstyrelsen ger en rapport om tidigare årets ekonomi och verksamhetsberättelse. Sedan röstar medlemmar om tidigare styrelsen får ansvarsfrihet. Alltså om vi tycker att styrelsen har gjort ett bra jobb, gjort rätt prioriteringar och förvaltat föreningens resurser på ett bra sätt. 

 

Vad ska föreningen göra framöver?

Riksårsmötet är platsen där viktiga beslut för Fältbiologerna fattas om framtiden. På årsmötet diskuterar och beslutar vi förslagen från medlemmar och riksstyrelse (motioner och propositioner). Dessa förslag är nyckeln till vad vår organisation kommer att jobba med under det kommande året och varför vi gör det.

 

Val av förtroendevalda

På riksårsmötet väljs också vissa förtroendevalda på riksnivå – till exempel riksstyrelse, valberedning, redaktion och revisorer. Valberedningen har under året letat, intervjuat kandidater för att till slut ge ett förslag på de som de tycker är bäst lämpade för uppdraget. Sedan röstar medlemmarna om vilka som ska vara förtroendevalda. 

Så här går ett riksårsmöte till

Exakt hur mötet ska gå till beslutas i början av varje årsmöte när medlemmarna röstar om mötesordningen. I mötesordningen finns till exempel förslag på hur mötespresidiet (mötesordförande, sekreterare m.m) ska arbeta, regler för rösträtt, röstlängd, ordningsfrågor, yrkandestopp och hur beslut ska fattas.

hexagon icon

Plenum

chevron icon chevron icon

Fältbiologernas riksårsmöte sker dels i plenum och dels under diskussionsforumet.

 

Plenum och plenumförhandlingarna

är då alla röstberättigade medlemmar samlas på en och samma plats. Platsen som vi samlas på kallas för plenisalen, men endast under plenumförhandlingarna.

 

Under plenum har man möjlighet att inför hela mötet och berättar vad en tycker. Det är under plenumförhandlingarna som vi tillsammans kan fatta beslut. Normalt pågår plenumförhandlingarna i cirka en och en halv dag.

hexagon icon

Diskussionsforum

chevron icon chevron icon

Plats för diskussion

Anledningen till att hela arrangemanget RÅM är lagt över så många dagar är på grund av att alla ska kunna diskutera och prata. Under diskussionsforum diskuteras och planeras aktiviteter för det kommande året samt de motioner och propositioner (förslag till mötet på ändringar/tillägg i verksamheten) som kommit in till årsmötet.

 

Varför diskussioner?

Att vi har diskussionstillfällen är för att allas röster ska bli hörda kring besluten som ska fattas. Att ha enbart möte i helgrupp, i plenisalen, medför enligt talarstatistik att ett fåtal medlemmar gjorde sina röster hörda. Därför har vi diskussionstillfällen– för att fler ska få en möjlighet att göra sin röst hörd.

 

Smågrupper

De flesta diskussioner äger rum i smågrupper, under riksårsmötet finns det sedan möjlighet att prata i plenisalen. Då pratar en inför hela mötet och berättar vad en tycker.

Vad händer före årsmötet?

Kallelse och anmälan

Alla Fältbiologernas medlemmar får en inbjudan till årsmötet. Anmälan är inte bara för att veta vilka som kommer på årsmötet, utan också för att säkerställa att alla behov, såsom specialkost och andra behov och önskemål. I inbjudan brukar det bland annat finnas information om tillgänglighet i lokalerna, plats, förslag på hur en tar sig dit med mera. 

 

Skicka in motioner

Före årsmötet har medlemmar möjlighet att skriva och skicka in motioner (förslag). Enligt Fältbiologernas stadgar ska motioner ska vara inskickade till riksstyrelsen senast 1 november. 

Riksstyrelsen skriver också förslag, så kallade propositioner. Förslagen måste finnas på hemsidan senast den 15 oktober.

 

Förbereda sig

Före årsmötet finns årsmöteshandlingarna för medlemmar att läsa. Årsmöteshandlingar är alla dokument och material som används i förberedelse inför och under ett årsmöte. De ska innehålla allt deltagare behöver ha under årsmötet; motioner, propositioner, verksamhetsberättelse, verksamhets- och budgetförslag samt information om hur årsmötet kommer att gå till. Fältbiologerna kallar sina årsmöteshandlingar för Viktiga papper. Dessa ska finnas på hemsidan senast den 15 december.

Vanliga frågor om RÅM

hexagon icon

Var brukar RÅM vara?

chevron icon chevron icon

För det mesta hyr Fältbiologerna en skola där vi bor, har möte, föredrag och kul. I några rum sover vi på liggunderlag/luftmadrass i en skön sovsäck. Om du saknar sovsäck och/eller liggunderlag så fyller du i det anmälan.  En brukar kunna välja mellan vanlig och tyst sovsal.

 

Själva riksårsmötet brukar hållas i skolans aula eller gympahall.

 

Vi ser också till att det finnas platser där en kan gå undan och vila eller be.

hexagon icon

Vad kostar det?

chevron icon chevron icon

Gratis

Det är helt gratis att delta på RÅM. Fältbiologerna betalar mat, sovplats, exkursioner, föredrag, filmkvällar och RÅM-show. Deltagare kan också söka reseersättning till riksårsmötet. Regler och datum för reseersättning varierar från år till år.

 

Ibland arrangeras samåkning av enskilda klubbar eller av distrikt/riks.

 

hexagon icon

För vem är RÅM?

chevron icon chevron icon

Alla våra medlemmar! Vi tror att de som kommer trivas bäst är barn från tolvårsåldern och uppåt.

 

Vuxenfritt

Vi är en ungdomsorgansiation, vilket betyder att våra läger är vuxenfria, förutom ett par vuxna från kansliet. Är du ny, har ett specialbehov eller vill ha extra stöd? Prata då med årets RÅM-kommittéen så kan de ta fram en perfekt lösning för dig!

hexagon icon

Hur tillgängligt är RÅM?

chevron icon chevron icon

För att riksårsmötet ska vara så tillgängligt som möjligt för alla våra medlemmar väljer vi lokaler som har bra framkomlighet. Beroende på vilka deltagarnas behov är anpassar vi våra insatser såklart.

 

Har du frågor om tillgänglighet och anpassningar så kan du höra av dig till fältbiologernas verksamhetsutvecklare.

hexagon icon

Var har RÅM varit tidigare?

chevron icon chevron icon

RÅM 2009 – Ljungsbro utanför Linköping

RÅM 2010 – Kungälv utanför Göteborg

RÅM 2011 – Storvik utanför Gävle

RÅM 2012 – Järna i Södertälje kommun

RÅM 2013 – Visby på Gotland

RÅM 2014 – Malmö

RÅM 2015 – Jönköping

RÅM 2016 – Bräcke mellan Östersund och Sundsvall

RÅM 2017 – Kungälv utanför Göteborg

RÅM 2018 – Bromma i Stockholm

RÅM 2019 – Upplands-Bro utanför Stockholm

RÅM 2020 – Ljungsbro utanför Linköping

RÅM 2021 – Digitalt

RÅM 2022 – Digitalt

RÅM 2023 –  Kalmar (Jenny Nyströmsskolan)

Fältbiologernas karaktärer grafisk profil

Vill du hjälpa till med att vara matlagare eller hålla ett intressant pass under RÅM? Hör av dig till RÅM-kommittéen.


Har du en fråga om själva årsmöteshandlingarna – motioner, verksamhetsförslag eller liknande? Maila riksstyrelsen

If you need information in english please send an email to verksamhetsutvecklare@faltbiologerna.se.

Kontaktuppgifter