Rädda Eriksbergs skogar!

All makt åt skogen!

18 maj 2018

Fältbiologerna ställer sig bakom det nybildade nätverket Rädda Eriksbergs skogar, som kämpar för att stoppa Uppsala kommuns planer på att hugga ned skogen i Eriksberg för att bygga höghus. Natur- och rekreationsvärdena måste skyddas!

 

Ett nytt nätverk, Rädda Eriksbergs skogar, har bildats i Uppsala för att stoppa kommunens planer på att hugga ned skogen för att bygga höghus. Skogen har höga natur- och rekreationsvärden, med sex rödlistade arter och flera signalarter (som tyder på hög biologisk mångfald), många gamla biologiskt värdefulla träd och stort värde för lokalbefolkningens barn och äldre som har nära till naturen.

 

Fältbiologerna ställer sig självklart bakom nätverket Rädda Eriksbergs skogar, som bl.a. grundats av en medlem i Uppsalas Fältbiologer. Eriksbergs skogar borde bli ett naturreservat – inte jämnas med marken.

 

Vill du också stötta kampen för att rädda Eriksbergs skogar? Detta kan du göra:

 

Har du frågor? Skriv till Facebook-sidan!

Om Fältbiologerna

Fältbiologerna är Sveriges största natur- och miljöorganisation för unga. Sedan 1947 har organisationen engagerat tusentals barn och unga mellan 6 till 25 år till att uppleva, skydda och kämpa för klimat och natur.

 

För ytterligare information:

Ordförande

ordforande@faltbiologerna.se

Kommunikation- och medlemssamordnare
Lisa Forsberg
070- 387 01 27
kommunikator@faltbiologerna.se