Propositioner till riksårsmöte 2023

Propositioner till riksårsmötet 2023

15 oktober 2022

Nu är propositionerna klara inför riksårsmötet! Dessa 8 propositioner är riksstyrelsens förslag på hur organisationen ska utvecklas framöver. Propositionerna är riksstyrelsens förslag som alla medlemmar har rätt att rösta om under riksårsmötet (RÅM) som hålls i januari varje år. Varje proposition består av en beskrivande text och en eller flera att-satser. Att-satserna är meningarna som står sist i varje proposition (“Riksstyrelsen yrkar att…”). Det är att-satserna som det kommer röstas om under RÅM.

 

Riksstyrelsen presenterar 8 propositioner till RÅM 2023

  • Medlemsavgift 2024
  • Revidering av policyn för arvodering av förtroendevalda
  • Revidering av policy om rekryteringar
  • Revidering av miljö- och klimaträttvisepolitiska programmet
  • Revidering av jordbrukspolitiska programmet
  • Revidering av energi- och klimatpolitiskt program
  • Verksamhetsplan 2023

 

Här läser du propositionerna ovan

 

Diskutera propositionerna tillsammans

Vill du som medlem diskutera någon av dessa propositioner? Det kan du göra i Fältbiologernas Discord-kanal. DU hittar egna diskussionskanaler för varje enskild proposition.

Skriv en motion

Tycker du att något av förslagen är dåligt? Eller har du själv en idé om hur Fältbiologerna kan bli bättre?
Du som medlem får såklart också komma med egna förslag!
De förslagen brukar kallas för motioner. Sista datum för att skicka in en motion är 1 november.

 

Här kan du läsa mer om hur det går till att skicka in en motion!
Undrar du hur sjutton man skriver en motion? Här kan du spana in vår motionsguide! >>

två pappershögar grå bakgrund

Här kan du hitta fältbiologernas styrdokument: stadgar,policys, miljöpolitsika program, verksamhetsplaner och uppdragsbeskrivningar för förtroendevalda.

Styrdokument