Bönder demonstrerar mot planerat kalkbrott på Gotland

Idag samlades ett 100-tal gotländska lantbrukare och demonstranter i Ojnareskogen på norra Gotland i en manifestation mot det planerade kalkbrottet som kommer förstöra grundvattnet på ön. Med hjälp av 10 traktorer blockerade bönderna avverkningsområdet till det planerade kalkbrottet. På marken var bokstäverna "H20" skrivet  i släckt kalk och dessa omringades av traktorer samt demonstranter i syfte att "skydda" grundvattnet. Hela manifestationen filmades av ett inhyrt flygplan.

  • Bild 1/2
  • Bild 2/2

Flertalet av de bönder som anslöt sig till demonstrationen har redan nu problem med vattenförsörjningen till sina gårdar och oroar sig för hur det kommer bli om det finska företaget Nordkalk får lov att bryta i området.

- Vattnet i min brunn försvann på bara två dagar sist det var stora, liknande projekt här 2004, och då var de inte i närheten av den storlek som Nordkalk nu planerar att driva, säger Björn Jonsson som själv driver en gård i Bunge.

Dagens manifestation var en del av de protester som pågått sedan domslutet som tillåter kalkbrytningen kom. Fler och fler riktar nu kritik mot domstolens beslut och ansluter sig till demonstranterna på plats i Ojnareskogen.

Flygfilmen från dagens aktion finns att hämta här:

http://www.visby-gotland.se/MVI_2005-G-Britse.MOV

Bakgrund:

 

Ett antal engagerade har sedan miljööverdomstolens dom den 5 juli haft ett fredligt stödläger vid det tänkta kalkbrottet i Bunge-Ducker för att visa att Nordkalks planer är oacceptabla och att det bör vara olagligt att bryta kalk i området. Det finska företaget Nordkalk vill bryta kalk på norra Gotland, i ett område som består av unik värdefull natur med 266 rödlistade arter. Ett område som dessutom är tänkt att bli en framtida nationalpark. Ojnareskogen som Nordkalk vill förstöra ligger också i närheten av Bästeträsk, en viktig vattenreservoar för hela norra Gotland. Vatten som riskerar att förstöras och bli odrickbart. Här står konflikten mellan ett fåtal jobb i 25 år eller dricksvatten, natur, jordbruk och tursim för all framtid.

KONTAKT

 

Sara Vikström Olsson

Vice ordförande, Fältbiologerna

 

0734-237950, sara.vikstrom.olsson@faltbiologerna.se

 

facebook.com/faltbiologerna

twitter.com/falbtiologerna

www.faltbiologerna.se

 

 

 

Sidan senast uppdaterad den 16 Aug 2012

Kommentarer (4)

WOW! Heja! Väldigt snygg och sjukt viktig aktion. Detta visar så tydligt vad som riskeras i och med Nordkalks planer. Mat och vatten, vad kan vara viktigare? Och flygbild två som visar texten är verkligen snygg :)

Jag är inte medlem eller aktiv på nåt sätt, snarare typisk soffliggare. MEN jag blir verkligen stolt över det ni gör! Det är tack vare personer som er som världen förs framåt. // pia

Det här är helt fruktansvärt.

Skönt att höra att det finns folk som protesterar mot den här sortens vettlös skövling. Jag skulle själv gärna delta i protesterna på nåt sätt.
Känner ni till avaaz.org ?
Ni borde kolla om en namninsamling via dem vore möjlig att upprätta.

Att Centerpartiet och Kristdemokraterna faller under 4 % spärren är egentligen inte underligt. Där skulle hela Alliansregeringen ligga idag. Att den största miljöskandal idag i Sverige historia nu har genomförts är ytterst beklämmande. Att Alliansregeringen, Centerpartiet och Kristdemokraterna har velat sätt locket på för nationell media, borgerliga tidningar, Sveriges radio, Sveriges Television TV1och 2 sedan 2006, är inte bara ett brott mot demokratin, mänskliga rättigheter, utan också genom press-demonstration-och yttrandefriheten. Det är inte bara att detta handlar om miljöskandalen i Bunge Gotland. Det har framkommit att Nordkalks och SGU:s tjänstemän nu har höga befattningar högt upp hos de nya Moderaterna, Centerpartiet och Näringsdepartementet. Detta samlat gör att detta är denna största miljöskandal i Sveriges historia.

Närmare åttio år efter har Ådalen gjort sig känd igen. Nu är det Bunge Gotland. Igen har det svenska folket och svensk media vaknat sent i debatten kring svenska miljö-och naturintressen som är skyddade enligt lag. Denna olagliga kalkbrytning som det finska Nordkalk utför med läpparnas bekännelser ifrån Alliansregeringen, Näringsdepartementet och den Svenske Näringsminister Annie Lööf i Bunge på norra på Gotland skall jag nu vara lite förutseende och förmedla lite information som rör framtiden, våra barn,barnbarn och barnbarnsbarn.
Bunge Ducker-täkten samt ett femtiotal andra projekt på Gotland är som bekant utpekad som Finsk riksintresse för ämne och material till Riskkapitalbolagens Gruv-Kalk-och Stålindustrin. Det yttersta ansvaret ligger på Statsminister Fredrick Reinfeldt och Näringsminister Annie Lööf. Näringsdepartementet och Näringsminister Annie Lööf har drivit denna fråga sedan 2009. Det yttersta ansvaret 2012 ligger på Näringsminister Annie Lööfs bord. Det kan konstateras att genom ingående undersökningar av SGU:s geotekniska undersökningar finns det nu SGU:s tjänstemän och politiker som har fått nya befattningar för de nya Moderaterna och Centerpartiet som nu gjort att detta har blivit den största miljöskandal i Sveriges Historia. Med mutor och korruption har Näringsminister Annie Lööf och Statsminister Fredrick Reinfeldt genomfört den största miljöskandal i Sveriges historia. Liksom i Ådalen har Näringsminister Annie Lööf specialbeställt nationell insatsstyrka på 250 specialutbildade poliser med dragna k-pistar, polishundar som attackerar de fredliga demonstranterna och ovanför cirkulerar vapenbeströdda helikoptrar redo till attack.

Att den Finska Nordkalk med god insyn och hjälp ifrån den borgerliga Alliansregeringen sökt tillstånd för just Bunge Ducker kan man tolka bara på ett sätt. Det utpekade området råkar vara en av de mest skyddsvärda markerna på Gotland och ett tillstånd här öppnar fritt för framtida täkter på större, mindre eller lika skyddsvärda riksområden över Sveriges avlånga land är enbart att tillgodose Näringsminister Annie Lööf, Maud Olofssons och de multinationella Riskkapitalbolagens Gruv- kalk-och Stålindustri. Har man kunnat driva igenom ett tillstånd i ett område som både omfattar vattenskydd, art- och habitatskydd samt direkt gränsar mot två Natura 2000-områden då blir det mycket enklare i framtiden, särskilt om dricksvattnet i Bästeträsk försämrats och grundvattnet redan blivit salt av brytningens framfart. Så kommer att se på Gotalnd, i Norrland, Götaland och Svealand också. Då kan man fråga; Vad finns det då att bevara i norra, södra, västra och östra Gotland? Vad finns då att bevara igenom Sveriges avlånga land när den borgerliga regeringen och Näringsminister Annie Lööf går de multinationella riskkapitalbolagens Gruv- Kalk-och Stålindustrins riksintresse.
Det finns olika anledningar att det borgerliga transportbandet går där den går, det finns nämligen åtta gigantiska stora fyndigheter i Fleringe och omnejd och därtill ett femtiotal olika ställen som ligger på tur att exploateras. Det har visat sig att den svenske Näringsminister Annie Lööf(C) och den borgerliga Alliansregeringen gärna hjälper gärna till att fortsätta med de borgerliga miljöskandalerna i Sverige när de nu sätter sig på ett specialbeställt tåg till Linköping för att presentera Sveriges nya satsningar på järnväg.
Det fanns också en anledning varför de multinationella riskkapitalbolagens Gruv-Stål-och Kalkindustrin bearbetade politiskt den borgerliga regeringsnivå, Näringsdepartementet och Näringsminister Annie Lööf. Dessa motarbetade starkt bildandet av ett Natura-2000 område av Ojnaremyr som gränsar till Bunge Ducker-täkten, trots att det skandalomsusade Nordkalk stoltserar på sin hemsida att kalkbrytning kan ske i samexistens med Natura 2000-områden. Ojnaremyr och femtiotal olika andra forskningar beträffande platser på Gotland ligger nämligen i vägen för framtida multinationella riskkapitalbolagens riksintressen i Sverige. Det har visat sig att den svenska Alliansregeringen, Sveriges Näringsminister Annie Lööf och den f.d. svenske Näringsminister, vice Statsminister Maud Olofsson som idag är utsedd av den borgerliga regeringen ibland annat i LKAB:s styrelse. Maud Olofsson(C) och Annie Lööf(C) går nu i ledband med de multinationella riskkapitalbolagens Gruv-Kalk-och Stålindustrin och allt detta som är skyddat allt detta skall helt enkelt bort.
Vet den svenske näringsminister Annie Lööf förresten att själva Bungetäkten kommer att sysselsätta 2-4 man, i alla fall påstår Nordkalk det själva i sin egen miljökonsekvensbeskrivning för Bungetäkten. Jag hoppas att Mark-och Miljööverdomstolen, Länsstyrelsen på Gotland,myndigheter organisationer och det svenska folket har väl läst den? Jag har i alla fall gjort det. Ni kan i alla fall inte säga att några myndigheter, organisationer och frivilliga demokratiska natur och miljöälskare i Sverige inte reagerade för sent. I alla fall detta för framtiden, för våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Därtill hör jag idag till dagens som reagerade på den värsta miljöskandal i Sveriges historia. Till hjälp hade den svenska Näringsminister Annie Lööf tillkallat hela den nationella insatsstyrkan med helikopterunderstöd.

Mvh

Carl Schad

Kommentera artikeln

Logga in
Fältbiologerna 2016 | Kontakta webmaster
RSS: Allt nytt | Kalendarium
Se mer av Fältbiologerna: