unga nekas prövning i tingsrätten

Stockholms tingsrätt nekar unga prövning i Magnoliamålet

Stockholms tingsrätt har meddelat att de inte tar upp Magnoliamålet – ungas stämning av staten efter försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland. De 178 kärandena kommer att överklaga beslutet till hovrätten.

 

Stockholms tingsrätt motiverar beslutet bland annat som följer: “… kan konstateras att kärandenas talan inte innebär att de på ett oförsvarligt sätt utsatts för konkret livsfara eller att det överhuvudtaget uppkommit några konkreta skadeverkningar.”

 

– Att målet inte tas upp pekar på att skyddet för kommande generationer behöver stärkas i svensk lagstiftning. Enligt tingsrätten måste kolet förbrännas och klimatförändringarna eldas på innan staten kan ställas till svars för att ha låtit det ske. Att ta beslut med så stora potentiella klimatkonsekvenser är lagbrott menar vi, men det tycker inte tingsrätten. Vi kommer nu gå vidare och överklaga beslutet. Vi vill också sätta igång en debatt om hur staten kan hållas ansvarig för vad den själv har åtagit sig i satta mål, policys, internationella avtal och regeringsformen”, säger Annika Hagberg från PUSH Sverige, den ena ungdomsorganisationen bakom stämningen.

 

De 178 kärandena vill med sin överklagan visa att statens försäljning av Vattenfalls brunkol bland annat äventyrar Generationsmålet, vars mål är att “till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” Generationsmålet antogs av riksdagen 1999 och ska vara uppnått 2020. Överklagan är därmed en stark signal till Sveriges folkvalda politiker att beslut som har stor betydelse för klimatet inte enbart kan fattas på kortsiktiga ekonomiska grunder.

 

– Ett avgörande problem har varit att alla viktiga handlingar kring brunkolsaffären är hemligstämplade: staten skyddar sig genom att inte våga offentligt visa de beräkningar som gjorts, säger Jan Palmblad, Magnoliamålets juridiska ombud

– Utsläppen är ett brott mot svenska medborgares hälsa och framtid och de är precis lika skadliga var de än sker och vem som än står för dem. Staten har möjliggjort kraftigt ökade klimatutsläpp från EPH och PPF som kommer drabba oss i Sverige också”, säger Johan Andersson, ordförande för Fältbiologerna, den andra ungdomsorganisationen som står bakom initiativet.

 

Runt om i världen använder sig nu människor av juridiken för att bestrida staters klimatskadliga agerande. En federal domstol i Oregon prövar just nu en klimatstämning av federala staten från 21 unga med stöd av organisationen Our Children’s Trust. På liknande sätt har domstolar runt om i världen tagit upp medborgares klimatmål, bland annat i Nederländerna och Filippinerna. Förhoppningen är ännu inte ute om att det svenska rättssystemet också ska kunna hantera frågor som gäller vår framtida överlevnad, innan den verkliga skadan har skett.

 

Bakgrund

Den 2 juli 2016 annonserade Näringsdepartementet godkännandet av affären där Vattenfall sålde sin tyska brunkolsverksamhet till tjeckiska Energetický a Průmyslový Holding (EPH) och PPF Investment, trots långvariga och omfattande protester från civilsamhället. Akademi, fackfören- ingar, näringsliv och miljöorganisationer över hela världen reagerade mot affären – dessvärre utan effekt på regeringens beslut. Försäljningen fick representanter från ungdomsorganisationerna PUSH Sverige och Fältbiologerna att vilja se över försäljningens juridiska grund med hjälp av andra klimatorganisationer, en mängd privatpersoner, samt svenska och internationella jurister.

 

Magnoliamålet, som stämningsansökan kallas, syftar till att få affären förklarad olaglig då den strider mot internationella avtal, svenska klimatmål, regeringsformen, Generationsmålet, statens ägarpolicy och Vattenfalls egen policy. Affären riskerar att öka koldioxidutsläppen i Europa med 1,2 miljarder ton koldioxid – ca 22 gånger Sveriges nuvarande årsutsläpp. Försäljningen skickar en signal till övriga världen att Sverige inte är villigt att ta klimatarbetet på allvar. Stämningsansökan lämnades in till Stockholms tingsrätt den 15 september 2016 och har fått gehör inom internationell media och den globala klimatrörelsen.

 

Ytterligare information

Magnoliamålets hemsida
Magnoliamålets facebooksida
#Magnoliamalet på Twitter

 

Bilder från en mänsklig konstinstallation av rättvisans gudinna Justitia utanför Stockholms tingsrätt med pengarna vs planeten i vågskålarna, samt på Magnoliamålets talespersoner, finns att tillgå via http://bit.ly/2kW40BG (URL). Fotograf: Perikles L Nalbantis.

 

Kontakt: 

Johan Andersson
Ordförande för Fältbiologerna
Tel: 070-387 01 18
ordforande@faltbiologerna.se

 

Annika Hagberg
Talesperson Magnoliamålet / PUSH Sverige
Tel: 073-364 00 22
annika@pushsverige.se

Om Fältbiologerna

Fältbiologerna är Sveriges största natur- och miljöorganisation för unga. Sedan 1947 har organisationen engagerat tusentals barn och unga mellan 6 till 25 år till att uppleva, skydda och kämpa för klimat och natur.