Regeringen skyddar Ojnareskogen

ÄNTLIGEN! Regeringen skyddar Ojnareskogen!

Sommaren 2012 ockuperade Fältbiologerna Ojnareskogen och lyckades stoppa avverkningen av skogen. I dag har regeringen äntligen utsett det hotade området till Natura 2000.

– Det här beslutet hade aldrig kommit om inte Fältbiologerna hade stoppat skogsmaskinerna i Ojnareskogen 2012. Beslutet som kom idag visar att gräsrotsrörelser kan göra skillnad, säger Sara Vikström Olsson, Ordförande Fältbiologerna.

 

För exakt tre år sedan stod Fältbiologerna tillsammans med en rad gotlänningar, privatpersoner och andra organisationer och stoppade skogmaskinerna i Ojnareskogen. Samtidigt hade ett hundratals poliser skickats från Stockholm för att hindra demonstranterna och underlätta för bolagets avverkning. Under de tre månader Fältbiologerna var på plats i Ojnareskogen engagerade sig ett stort antal människor för att på olika sätt hjälpa till att rädda skogen från avverkning.

 

Det har varit en lång rättsprocess under tio år som nu har kommit till ett avgörande stadium.
– Rättsprocess är inte över än men detta beslutet kommer i princip omöjliggöra ett ja till brytning i området, säger Sara Vikström Olsson.

 

I våras föreslog Naturvårdsverket att det hotade området skulle bli skydda Natura 2000-område och regeringen har utrett frågan under sommaren. Mark- och miljööverdomstolen valde då att pausa den pågående rättsprocessen för att invänta ett regeringsbeslut och gav regeringen deadline idag 31 augusti. Under sommaren har miljörörelsen lobbat starkt för att visa för regeringen varför det är så viktigt att skydda området.

– Ojnareskogen är en symbolfråga för vilken sorts miljöpolitik och lagstiftning vi ska ha i Sverige. Ska det vara tillåtet att exploatera i områden som är föreslagna som nationalpark av Naturvårdsverket eller ska vi ha en långsiktig politik för miljön och jobben? Därför är det en sådan oerhört vinst för oss miljöorganisationer att stå här idag och känna att vi tillsammans har kunnat göra skillnad, säger Sara Vikström Olsson.

Ytterligare information

Kontakt: 

Sara Vikström Olsson, ordförande Fältbiologerna,

ordforande@faltbiologerna.se

Om Fältbiologerna

Fältbiologerna är Sveriges största natur- och miljöorganisation för unga. Sedan 1947 har organisationen engagerat tusentals barn och unga mellan 6 till 25 år till att uppleva, skydda och kämpa för klimat och natur.