Delseger i Vattenfall-frågan

Fältbiologerna och PUSH Sverige: Statens ansvar kvarstår efter delseger i Vattenfallfrågan

Den tjeckiska köparen begränsar tidigare planer på att expandera den tyska brunkolsverksamhet som Vattenfall sålde i fjol. Fältbiologerna och PUSH Sverige hurrar för de människor som räddas undan tvångsförflyttning från gruvområdena. Samtidigt betonar organisationerna att framtiden för kolverksamheten fortfarande är oviss. Ungdomsorganisationernas stämningsansökan gentemot staten för att ha godkänt Vattenfalls försäljning förblir oförändrad.

 

I dagarna har bland andra Sveriges Radio rapporterat att det tjeckiska energibolaget EPH, som köpte Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland, delvis begränsar expansionen av verksamheten. Ett planerat bygge av ett nytt kolkraftverk och öppnandet av en ny gruva stoppas, expansion av en annan gruva begränsas och expansion av en tredje skjuts på framtiden. Helmar Rendez, VD för EPH:s dotterbolag LEAG, menar att expansion av gruvdriften inte längre är ekonomiskt försvarbart på grund av Tysklands federala energi- och klimatpolitik. Koldioxid motsvarande nästan 5 år av Sveriges nationella utsläpp kommer nu att stanna i marken.

 

De tyska medborgare som bor i de utpekade områdena kan också pusta ut. Tusentals räddas nu undan tvångsförflyttning från planerad gruvmark, och värdefulla natur- och kulturvärden bevaras.

 

Samtidigt betonas att framtiden för kolet fortfarande är oviss.
– Beskedet är en glädjande nyhet för oss som har kämpat mot Vattenfallaffären och för klimatet, men vi vet också att EPH räknar med stora förluster fram till att den tyska kärnkraften ska vara utfasad år 2022. Efter det hoppas de att kolpriset ska stiga igen och det här kan vara deras försök att begränsa sina förluster till dess, säger Johan Andersson, ordförande för Fältbiologerna.

 

Miljörörelsen har drivit på för att den tyska kärnkraften ska ersättas med förnybara energikällor. EPH-chefen Daniel Kretinski har däremot tidigare uppgettatt bolaget är berett att gå med mångmiljonförlust för att efter 2022 se en renässans för kolet. Vattenfall lovade innan försäljningen att inte nyttja sina expansionstillstånd, men eftersom tillstånden ingick i försäljningen gavs EPH möjligheten att förbränna de 1,2 miljarder ton kol som tillstånden täcker. Det motsvarar ca 22 gånger Sveriges nationella, årliga utsläpp.

 

Även om de planerade utsläppen från EPH:s gruvor nu har sjunkit något, kvarstår stora delar av de expansionsplaner som den svenska regeringen släppte igenom när Vattenfallsaffären godkändes i juli 2016. I höstas, efter försäljningen, lämnade Fältbiologerna, PUSH Sverige och 176 privatpersoner in en stämningsansökan gentemot svenska staten, det så kallade Magnoliamålet. Staten anses bland annat ha svikit omsorgsplikten mot medborgarna enligt regeringsformen, samt ha brutit mot det svenska generationsmålet och flera nationella och internationella åtaganden.

 

Annika Hagberg, talesperson för PUSH Sverige, meddelar att den rättsliga processen som Fältbiologerna och PUSH Sverige driver inte påverkas av EPH:s besked:

 

– Statens agerande i Vattenfallaffären var olagligt och omoraliskt. Ingen miljö- och klimatanalys tycks ha gjorts och priset för framtida generationer är stort. Att LEAG begränsar sin verksamhet ändrar inte vår syn att svenska staten tog ett felaktigt beslut genom att inte ingripa för att stoppa försäljningen, och därmed tillät ökade utsläpp utomlands. Så vår stämningsansökan ligger kvar, säger Annika.

 

Inom svensk politik debatteras fortfarande försäljningen. I onsdags publiceradeJens Holm (V) en skriftlig fråga till näringsminister Mikael Damberg (S) om att offentliggöra om någon analys för sociala och miljömässiga konsekvenser gjordes eller inte.

 

Tingsrätten granskar just nu stämningsansökan kallad Magnoliamålet. Besked om huruvida målet tas upp eller inte förväntas komma under de närmaste månaderna.

Ytterligare information

Magnoliamålets hemsida: www.magnoliamalet.se
Magnoliamålets facebooksida: www.facebook.com/Magnoliamalet/

Kontakt: 

Johan Andersson
Ordförande för Fältbiologerna
Tel: 070-387 01 18
ordforande@faltbiologerna.se

 

Annika Hagberg
Talesperson Magnoliamålet / PUSH Sverige
Tel: 073-364 00 22
annika@pushsverige.se

Om Fältbiologerna

Fältbiologerna är Sveriges största natur- och miljöorganisation för unga. Sedan 1947 har organisationen engagerat tusentals barn och unga mellan 6 till 25 år till att uppleva, skydda och kämpa för klimat och natur.