Sveriges ”Overshoot day”

Efter 28 mars lever svenskarna på lånade resurser

Redan 28 mars inträffar Sveriges “Overshoot Day”, enligt beräkningar från Fältbiologerna. Siffror från WWF visar att svenskarna lever som om vi hade tillgång till 4,2 jordklot. Om resten av världens befolkning hade samma vanor skulle vi redan ha förbrukat årets budget av jordens förnybara resurser.

 

– Att leva över planetens gränser är hänsynslöst. Från och med idag och resten av året lånar vi resurser från kommande generationer. Nu behöver vi politiska beslut, ansvarstagande företag och nya vanor hos allmänheten för att lyckas ställa om till en konsumtion som är hållbar, säger Johan Andersson, ordförande för Fältbiologerna.

 

Varje år gör organisationen Global Footprint Network beräkningar på hur stor mänsklighetens resursanvändning är. Över hela jorden lever människan som om vi hade 1,7 jordklot. Tidpunkten för det globala “Earth Overshoot Day” inträffar i början av augusti, ungefär en dag tidigare för varje år.

 

I Sverige är konsumtionen mycket högre än det globala snittet. Här lånar vi resurser från kommande generationer redan från 28 mars.

 

– För att uppfylla Paristavtalet och minska den globala uppvärmningen till under 2 grader, behöver Sverige nå nollutsläpp av växthusgaser redan 2030. Fler resor måste ske med tåg – inte flyg, vegetarisk mat behöver bli normen, och staten måste sluta subventionera fossil energi, säger Johan Andersson.

 

Som motvikt mot den ökande konsumtionen finns också en större medvetenhet om miljö och klimat. Till exempel har andelen unga som uppger sig vara vegetarianer ökat från 3 procent 2009, till dagens 9 procent, enligt statistik från Ungdomsbarometern. Även inom politiken kommer nya initiativ på miljöområdet. Utmaningen är att öka takten på förändringen.

 

– Flera framsteg har skett de senaste åren. Ett globalt klimatavtal slöts i Paris 2015 och i Sverige har vi bland annat fått till stånd en blocköverskridande energiöverenskommelse och ett nytt klimatpolitiskt ramverk. Det märks att allt fler inser att effekterna av klimatförändringarna redan är här. Nu är det avgörande att växla upp och göra mer, säger Johan Andersson.

 

Den som vill se hur de egna vanorna påverkar miljön och klimatet kan använda klimatkalkylatorn, framtagen av Världsnaturfonden WWF och Stockholm Environment Institute: www.klimatkalkylatorn.se.

Om Fältbiologerna

Fältbiologerna är Sveriges största natur- och miljöorganisation för unga. Sedan 1947 har organisationen engagerat tusentals barn och unga mellan 6 till 25 år till att uppleva, skydda och kämpa för klimat och natur.

 

För ytterligare information:

Johan Andersson

Ordförande

ordforande@faltbiologerna.se